IV Produkt

Industribyggnad Kontor

Energieffektivt huvudkontor

Byggherre: IV Produkt AB

IV är en världsledande producent av energibesparande ventilationsaggregat. Företagets nybyggda huvudkontor har följaktligen högt ställda miljö- och energikrav. Målet för projekteringen var standarden Green Building.

En ytterligare ambition med projektet är att låta arkitekturen uttrycka företagets hållbarhetsanda, i första hand genom att de energismarta lösningarna tydligt kan avläsas i byggnadens utformning. Exempelvis medger fönstersystemets goda u-värden en friare placering av stora ramlösa glaspartier.

 • byggnadsentreprenör
  • JSB
 • arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • genom
  • Kristina Bornholm
  • Johannes Debus
  • Johanna Lindroos
 • fotograf
  • Anders Bergön
  • Ole Jais
 • Konstruktör
  • Pehrsco
 • bruttoarea (BTA)
  • 1400 m²
 • byggnadsvolym (BTV)
  • 190.000 m³
 • färdigställt
  • 2014