Växjö kommuns nya entré

Europas grönaste stad skall få en ny tillgängligare entré.

Den 8 augusti 2011, påbörjades bygget av den nya entrén till Växjö kommuns förvaltningsbyggnad.

Framför det befintliga kommunhuset tillskapas ett nytt rymligt entrétorg. En del av entrétorget byggs i form av en transparent entréhall. Att Växjö är en ledande träbyggnadsstad manifesteras genom ett mycket genomarbetat träbyggnadskoncept, från stomme till inredningsdetaljer.

Genom att en ny hiss placeras på utsidan av det gamla kommunhuset, blir tillgängligheten från den nya entréhallen till det befintliga kommunhuset maximal.

Projektet beräknas vara klart sommaren 2012.

Beställare: Vöfab
Entreprenör: Dynacon