Ljungfälleskolan

Lärmiljöer

Undervisningslokaler för morgondagens krav på nytänkande pedagogik

Byggherre: Vöfab

Befolkningen i stadsdelen Teleborg ökar och därmed behovet av ytterligare skolplatser. Ljungfälleskolan kommer att gå från två till tre paralleller F-6 och huserar även grundsärskola som kommer att ta emot fler elever. Dessutom tillkommer ett nytt storkök och matsal mot öster samt en del ombyggnation av den befintliga volymen.

Vi har arbetat med att skapa rum som klarar dagens och morgondagens krav på nytänkande pedagogik. Varje årskurs får en uppsättning rum i olika storlekar till sitt förfogande. Dessa stödjer undervisning i olika former anpassad efter olika individers behov. I de gemensamma delar som länkar årskurserna samman finns integrerade studieplatser och gradänger där det finns möjlighet att samlas i mindre grupper för olika typer av redovisningar och kunskapsutbyte.

Tillbyggnaden utgörs av en träbyggnad med en utvändig brunlaserad panel som uttrycksmässigt binder samman den befintliga delen med den nya, samtidigt som den bildar ett nytt spännande tillägg. Den inrymmer tre årskurser om 75 elever var, samt delar av en ny skapande enhet.

Den skapande enheten inrymmer rum för hård- och mjukslöjd, ateljé, rum för musikundervisning samt utrymme för hemkunskapsundervisning. Rumssekvensen i denna enhet ger möjlighet att låta de olika ämnena gå in i varandra på ett sätt som skapar mervärde och flexibilitet. Hemkunskap och musik länkar planmässigt till särskolans basrum och binder därmed samman dessa med den skapande enheten och i förlängningen de nya årskurserna.

Den befintliga delen får nya funktioner i studiehallen i form av studieplatser och gradäng och intill denna ett nytt bibliotek. Ombyggnationen inkluderar även ny huvudentré, utökning av grundsärskolan, administrativa delar, personalrum, matsal och i förlängningen en utbyggnad av storköket.

 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Tobias Appelbäck
  • Aron Aspenström
  • Rebecka Carlsson
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Emelie Jensdotter
  • Karin Wennberg
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Martin&Co
 • Landskapsarkitekt
  • Sweco
 • Beräknas vara färdigställt
  • Våren 2018