Arkitektbolaget förändrar världen

Arkitektbolaget är en del av världen.
Därför har vi ett ansvar att anta utmaningen att förändra den till en hållbar plats för oss alla att vara på.
Idag och i framtiden.

Vår filosofi
Vi vill skapa förutsättningar för hållbara samhällen, här och nu, och för kommande generationer. Därför prioriterar vi lösningar som är värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv. Där både den sociala och den ekologiska aspekten beaktas och där alla val och handlingar strävar efter att begränsa negativ inverkan på vår planet.

Vår arbetsmetod
Vi tror på en transparent arbetsprocess där vårt gemensamma fokus är tydligt för samtliga deltagare; beställare och samarbetspartners. I varje uppdrag upprättar vi ett hållbarhetsprogram som utgår från Agenda 2030. Programmet vägleder arbetsgruppen framåt i processen och genererar hållbra lösningar såväl för våra beställare som för vår jord. Vilka av de globala målen arbetar du utifrån?

Hur vi förändrar världen

 • Omsorg

  Vi tror att miljöer som gestaltas och framställs med omsorg brukas mer varsamt och därmed håller längre. Vi är övertygade att hållbarhet inte kan frånkopplas arkitekturen. Hållbara hus behöver vara vackra. Vackra hus behöver vara hållbara. För oss innebär hållbarhet att vi har omsorg om det vår planet ger oss och inte slösar med resurser. Därför väljer vi material som håller över tid, är giftfria och lätta att återbruka. Hållbarhet handlar även om att skapa miljöer där människor trivs.

 • Certifiering & engagemang

  Vi är certifierade enl ISO 14001 och ISO 9001. Vi söker inspiration och bidrar i flera forum. Arkitektbolaget är till exempel en av initiativtagarna till nätverket By2030, en plattform, inom Smart housing Småland, för regionalt hållbart samhällsbyggande. Ambitionen med By2030 är att förenkla samverkan och samarbeten mellan näringsliv, akademi, kommun och stat. Just nu pågår utredning om en bymässa under ledning av Region Kronoberg tillsammans med Smart housing Småland.”

  Architects Declare
  Sweden Green Building Council
  Sustainable Småland

 • Kompetens & samarbete

  Vi utvecklar ständigt vår kompetens kring hållbarhet och knyter viktiga samarbetspartner till oss. Vi tror på ett brett och gränsöverskridande samarbete. För närvarande är vi glada över vårt samarbete med Sarah Nilsson på Mesure and Change.

  Mesure and Change

   

 • På kontoret

  Vi tror att varje litet enskilt val spelar roll. Merparten av vår klimatpåverkan sker genom de immateriella byggnadslösningar som vi får förtroendet att gestalta. Trots detta är det viktigt hur vi agerar på kontoret. Vår strategi är att minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt. Därför väljer vi att alltid äta växtbaserat när vi äter tillsammans. Vi väljer ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till vårt gemensamma kök. Vi väljer tåg framför bil och flyg samt cykel inom staden. Visste du att vi blivit utnämnda till årets mest cykelvänliga arbetsplats i Växjö?

 • Cirkulärt byggande och återbruk

  Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser och orsakar dessutom betydande utsläpp utomlands genom import av varor. En nyckel för att nå de Globala målen är att gå från dagens linjära tankesätt till ett cirkulärt sådant. Arkitektbolaget vill vara en del av denna spännande och utmanande omställning. Vi deltar i flertalet forum inom området, både på nationell och på regional nivå.
  Här kan du läsa mer om de forum vi väljer att delta i:

  Goda Håll CRKKL 100-gruppen

 • Trä

  Trä är en nyckelspelare i hållbart byggande, inte minst i vår region. Detta har Arkitektbolaget tidigt tagit vara på och gjort till en del av sitt signum. Vi är stolta över att under årens lopp ha utfört ett stort antal byggnader i trä. För att utveckla vår kompetens inom trä har vi en ständigt pågående dialog med Linnéuniversitetet eftersom vi är övertygade om att samverkan mellan näringsliv och akademi utvecklar träbyggnadsarkitekturen.
  Läs gärna mer om träets alla fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv här.

  Bygga i trä

 • Klimatkompensation

  Vi mäter årligen det utsläpp av CO2e som genereras av våra resor i tjänsten samt uppvärmning och förbrukning av el på kontoret och strävar efter att i första hand minska dessa. Det utsläpp vi trots allt gör oss skyldiga till kompenserar vi för genom projekt som är certifierade av Gold Standard.

 • Kontaktperson

  Emelie Jensdotter
  Hållbarhetsansvarig
  0470-49087
  emelie@arkitektbolaget.se