Trähus

Sedan starten för snart 30 år sedan har vi förordat och ritat trähus. Med ett allmänt ökat intresse för miljöfrågor har även intresset för att bygga i trä ökat, något vi konstaterar med glädje. Vi har nu skaffat oss erfarenhet från en mängd projekteringar där trä haft en betydelsefull roll. Bland dessa vill vi lyfta några lite extra, nämligen de där trä används i stommen.

Välkommen att inspireras av några av våra projekt och ta kontakt med oss om du har frågor eller själv är intresserad av att bygga både miljövänligt och estetiskt tilltalande.

 • Räppe / ny fotbollanläggning

  Fotbollsföreningen Räppe GOIF är i behov av en ny fotbollsanläggning då deras nuvarande anläggning, som de idag hyr av Växjö kommun, kommer att konverteras till andra ändamål. Anläggningen kommer att ...

 • Snickarglädjen

  Social hållbarhet Kvarteret Snickarglädjen bebyggs med en blandning av kedjehus och flerbostadshus i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De olika boendeformerna möjliggör social mångfald, och bidrar till en större ...

 • Växjö energi kontor Kvarnvägen

  Växjö energis nya lokaler tar steget in i framtiden Växjö energis kontor på Kvarnvägen har byggts om och Arkitektbolaget har fått i uppgift att förädla de gamla lokalerna samt utforma ...

 • KLT F2

  När Södra bestämde sig för att bygga ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö ville vi att det nya huset skulle kännas som en modern träbyggnad där man producerar ...

 • Micropower Batterifabriken

  Micropower Group är en svenskägd koncern med global verksamhet och som har sin bas i Växjö. Micropower producerar och säljer unika lösningar för laddning av batterier och strömförsörjning samt modulära ...

 • 72-timmarsbodar

  72-timmarsbodar

  Möckelsnäs Orangeri & Kulturcentrum, bytte ägare september 2018. Den nye ägarens intentioner är att skapa en mötesplats och aktivitetsområde kring herrgården, orangeriet, kulturcentrum och kringliggande mark för att skapa ett ...

 • Torparlyckan

  Torparlyckan är en utveckling av vår vunna markanvisningstävling Torparlängan i Växjö. 32 lägenheter är fördelade på 16 2 Rok (51kvm) och 16 3 RoK (102kvm). Husen kommer att byggas som ...

 • Vida kontor

  Vida är en global leverantör av förädlade träprodukter från svensk skog. Kontorsbyggnaden är en tillbyggnad till Vida koncernens huvudkontor i Alvesta. Det ursprungliga kontoret är en relativt anonym byggnad från ...

 • Ekenäset

  På en udde i sjön Åsnen en halvtimme söder om Växjö ligger Ekenäset. Platsen var en gång i tiden en ö, vilket gjorde det till en attraktiv boplats även så ...

 • Vallen

  Projektet Vallen ingår i träprojektet Välle broar och är beläget i Växjö. Välle broar är i särklass Sveriges största satsning på byggande av trähus.  Vallen breder ut sig i en ...

 • WeXO

  Castellum har bjudit in tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag om att ta fram ett kontorshus, en ny samlingsplats för digital innovation i Växjö, WeXO. Byggnaden är planerad ...

 • Storskiftet 1, Bredvik

  Efter vunnen markanvisningstävling arbetar vi nu vidare med projektering av projektet Storskiftet 1, Bredvik. Området med de tre flerbostadshusen består av sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen ...

 • Kv. Strandsnäckan

  På fastigheten Strandsnäckan 8, alldeles intill Växjösjöns strand, med närhet till stadsliv som universitet, rekreation och service, färdigställdes under 2017 ett bostadsområde med 43 lägenheter vars klimatsmarta lösningar och anpassning ...

 • Torparlängan

  Arkitektbolaget har tillsammans med Gransholms Bruks Fastigheter bildat Arketyphus med ambitionen att bygga energieffektiva och hållbara bostäder, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Projektet Torparlängen är sprungen ur en ...

 • Kv Ciselören 1, Eksjö

  Trädens årsringar varierar – så även stadens. De växer, övergår i nya och flätas samman till en berättelse om den stad och det liv som finns, funnits och kommer att ...

 • Musikscenen i Linnéparken

  Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större och bättre utrustad sådan. Scenen behövde också kompletteras med omklädningsrum ...

 • Entré Växjö Kommun

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum ...

 • Stormen

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som ...

 • Limnologen

  Arkitektbolaget har haft förmånen att under de senaste tio åren få arbeta tillsammans med inspirerande konstruktörer och visionära beställare i ett antal träutvecklingsprojekt. År 2005 beslöt Växjö kommun att stärka Växjös ...

 • Värö Bruk

  Arkitektbolaget vann den inbjudna arkitekttävlingen om nytt centrum för forskning och utveckling i Värö Bruk. Byggnaden kan beskrivas som två hus sammanbundna med ett överglasat stråk. Från detta stråk skjuter ...

 • Kv. Uppfinnaren

  Byggnaderna är resultatet av arkitekttävling som 1999 vanns av Arkitektbolaget. Förslaget innebar en utbyggnad med fem kontorshus i trä, fyra våningar höga och med stora glasfasader på ytorna som vätte ...