Trähus

På Arkitektbolaget har vi mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med trä. Sedan start har vi förordat och ritat trähus. Med trähus menar vi först och främst hus med stomme i trä men vi jobbar även gärna med trä som synligt material, såväl interiört som exteriört. Genom detta vill vi dels minska vårt ekologiska fotavtryck. Trä är ett bra val ur det perspektivet, då det är förnyelsebart och dessutom lokalt. Dels är trä mångsidigt då det lämpar sig både för stomme, fasad och inredning.Trä är även ett enkelt och vackert material, en uppfattning vi delar med många. Trä är inte alltid svaret på frågan, men allt oftare.

Vi har erfarenhet från en mängd projekteringar där trä haft en betydelsefull roll. Bland dessa vill vi lyfta fram några lite extra, nämligen de där trä används i stommen. Vi kan säga att dessa numera har blivit många till antalet. Vidare ökar vi ständigt vår kompetens inom området, bland annat genom utbildning och ett brett kontaktnät. Detta gör att vi besitter en stor kunskap om trä som vi mer än gärna delar med oss av.

Dyker det upp frågor och tankar? Önskar du att diskutera vidare och djupare? Tveka inte att kontakta oss – vi pratar mer än gärna trä!

 • 72-timmarsbodar

  72-timmarsbodar

  Möckelsnäs Orangeri & Kulturcentrum, bytte ägare september 2018. Den nye ägarens intentioner är att skapa en mötesplats och aktivitetsområde kring herrgården, orangeriet, kulturcentrum och kringliggande mark för att skapa ett ...

 • Torparlyckan

  Torparlyckan är en utveckling av vår vunna markanvisningstävling Torparlängan i Växjö. Vi som byggherrar och en av delägarna i bolaget Arketyphus har varit med från idé till projektering. Nu har ...

 • Vida kontor

  Vida är en global leverantör av förädlade träprodukter från svensk skog. Kontorsbyggnaden är en tillbyggnad till Vida koncernens huvudkontor i Alvesta. Det ursprungliga kontoret är en relativt anonym byggnad från ...

 • Ekenäset

  På en udde i sjön Åsnen en halvtimme söder om Växjö ligger Ekenäset. Platsen var en gång i tiden en ö, vilket gjorde det till en attraktiv boplats även så ...

 • Vallen

  Projektet Vallen ingår i träprojektet Välle broar och är beläget i Växjö. Välle broar är i särklass Sveriges största satsning på byggande av trähus.  Vallen breder ut sig i en ...

 • WeXO

  Castellum har bjudit in tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag om att ta fram ett kontorshus, en ny samlingsplats för digital innovation i Växjö, WeXO. Byggnaden är planerad ...

 • Storskiftet 1, Bredvik

  Efter vunnen markanvisningstävling arbetar vi nu vidare med projektering av projektet Storskiftet 1, Bredvik. Området med de tre flerbostadshusen består av sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen ...

 • Kv. Strandsnäckan

  På fastigheten Strandsnäckan 8, alldeles intill Växjösjöns strand, med närhet till stadsliv som universitet, rekreation och service, färdigställdes under 2017 ett bostadsområde med 43 lägenheter vars klimatsmarta lösningar och anpassning ...

 • Torparlängan

  Arkitektbolaget har tillsammans med Gransholms Bruks Fastigheter bildat Arketyphus med ambitionen att bygga energieffektiva och hållbara bostäder, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Projektet Torparlängen är sprungen ur en ...

 • Kv Ciselören 1, Eksjö

  Trädens årsringar varierar – så även stadens. De växer, övergår i nya och flätas samman till en berättelse om den stad och det liv som finns, funnits och kommer att ...

 • Musikscenen i Linnéparken

  Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större och bättre utrustad sådan. Scenen behövde också kompletteras med omklädningsrum ...

 • Entré Växjö Kommun

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum ...

 • Stormen

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som ...

 • Limnologen

  Arkitektbolaget har haft förmånen att under de senaste tio åren få arbeta tillsammans med inspirerande konstruktörer och visionära beställare i ett antal träutvecklingsprojekt. År 2005 beslöt Växjö kommun att stärka Växjös ...

 • Värö Bruk

  Arkitektbolaget vann den inbjudna arkitekttävlingen om nytt centrum för forskning och utveckling i Värö Bruk. Byggnaden kan beskrivas som två hus sammanbundna med ett överglasat stråk. Från detta stråk skjuter ...

 • Kv. Uppfinnaren

  Byggnaderna är resultatet av arkitekttävling som 1999 vanns av Arkitektbolaget. Förslaget innebar en utbyggnad med fem kontorshus i trä, fyra våningar höga och med stora glasfasader på ytorna som vätte ...