Stormen

Kontor

Infill TRÄHUS:ETT

Byggherre: HusQuben

Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som visar att man med kreativitet kan bygga nytänkande i gammal miljö.

Idéerna om vad som skulle hända i kv Stormen, ett ögonkast söder om Växjös pulsåder Storgatan, hade redan hunnit komma en bit på väg när Arkitektbolaget kom in i bilden. Uppdraget till oss blev att utforma en volym som skulle andas trä och nytänkande, samt att skapa så mycket uthyrningsbar yta som möjligt. Idén att skapa en flygande låda som skjuter ut en bit över Västergatans gaturum och även annonserar sig mot Storgatan föddes. En befintlig mur behölls och den nya trälådan håller en liten distans från det befintliga åt alla håll. Den nya byggnaden ger en fin industrigårdsmiljö, en fjärde vägg mot gatan och ett redan vackert rum i staden har ytterligare stärkts och förskönats. I bottenvåningen finns en restaurang och övriga tre våningsplan inrymmer kontor.

Husets konstruktion är unik i Sverige. Väggarna är av massivträskivor från Österrike och bjälklaget består av element från en tillverkare i Schweiz. Bjälklagselementen är utformade som stora ihåliga balkar i trä. I hålrummet finns antingen sand för att förbättra ljudreduktionen eller värmeisolering. Husets yttre skikt är av obehandlade träskivor i lärk utvändigt och av gran invändigt.

 • Byggnadsentreprenör
  • Dynacon
 • Byggherre
  • HusQuben
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget i samarbete med HusQuben
 • Genom
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
 • Fotograf
  • Bert Leandersson
 • Konstruktör
  • SWECO
 • Färdigställt
  • 2012
 • Utmärkelser
  • Nominerat till Växjö kommuns byggnadspris 2012
  • Nominerat till Architecture of necessity Award and exhibition, Virserums konsthall.