• Pantheon Samos

  Utveckling av ett hotell på grekiska ön Samos 20 st nya hotellrum, poolområde och ny bar och reception som kopplas ihop med befintlig anläggning. Ägarna är svenska men omgivningen en ...

 • Evedal brygga och läktare

  Evedal är ett av Växjös populäraste turistmål och viktigaste utflyktsmål. Platsen har en historia tillbaka till 1700-talet som hemvist för en hälsobrunn som då hade bland annat hälsokälla och kallbadhus. ...

 • Evedal omklädningsrum och kiosk

  Evedals nya omklädningsrum med bevarad själ Ny omklädningsbyggnad ska göra Evedals strandbad till en attraktiv anläggning tillgänglig för alla. Arkitektbolaget har värnat om det kulturhistoriska arvet på platsen som får ...

 • Furutåskola och sporthall

  Passivhusskola med minskat klimatavtryck Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny sporthall som ...

 • LJUNGFÄLLE GRUNDSÄRSKOLA

  Ljud, ljus och färg möter barns särskilda behov Elever med svårigheter att koncentrera sig behöver skolmiljöer som dämpar, lugnar och skiljer av. För Arkitektbolaget blev Ljungfälleskolans nya flygel en lärorik ...

 • Räppe / ny fotbollanläggning

  Fotbollsföreningen Räppe GOIF är i behov av en ny fotbollsanläggning då deras nuvarande anläggning, som de idag hyr av Växjö kommun, kommer att konverteras till andra ändamål. Anläggningen kommer att ...

 • Karlskrona Kommunentré

  I den gamla Porslinsfabriken i hamnområdet i Karlskrona tillverkades det hushållsporslin fram till 60-talet. En del av den kända kulturbyggnaden återanvänds nu och blir Karlskronabornas nya och välkomnande entré till ...

 • Torparskolan

  Befolkningsprognosen visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt 2300 invånare. Detta innebär att antalet elever i låg och mellanstadiet under samma period kommer att öka med ...

 • Linnéparkens förskola

  I Linnéparkens östra del ligger en tvåvånings byggnad i vinkel som ursprungligen uppfördes på 1790-talet. Byggnaden har sen 1960-talet tillhört en stiftelse som upplåtit byggnaderna till frivilligförsvaret. Tidigt 2014 fick ...

 • Kv. Elverket

  Intill Växjösjön i Kv Elverket placerades kring förra sekelskiftet Växjös första elverk. Förmodligen sågs platsen då som en mindre attraktiv plats i staden än idag. Här passerar varje dag hundratals ...

 • Domkyrkocentrum

  Nya Domkyrkocentrum har tillkommit i ett av Växjös mest känsliga områden, invid Domkyrkan från 1200-talet och Karolinerhuset från 1600-talet. Projektet är resultat från en inbjuden arkitekttävling och stod färdigbyggt hösten ...

 • PM & Vänner Hotell

  Den spännande miljön på taket i kombination med hotellrum i internationell klass har skapat en ny mötesplats i Växjö. På taket kan både växjöbon och den internationella hotellgästen njuta av ...

 • Ljungfälleskolan

  Befolkningen i stadsdelen Teleborg ökar och därmed behovet av ytterligare skolplatser. Ljungfälleskolan går från två till tre paralleller F-6 och huserar även grundsärskola som nu tar emot betydligt fler elever. ...

 • Åsikten

  På Ljungbys vackraste tomt ligger vård- omsorgs- och trygghetsboendet Åsikten. Det är beläget i en anlagd park längs Lagans strand med en vacker promenadväg tillgänglig för alla. I anslutning till ...

 • Musikscenen i Linnéparken

  Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större och bättre utrustad sådan. Scenen behövde också kompletteras med omklädningsrum ...

 • Entré Växjö Kommun

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum ...

 • Stormen

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som ...

 • Kosta Boda Art Hotel

  När New Wave Group köpte Orrefors Kosta Boda, beslöt Torsten Jansson komplettera Kosta med 20 000 m2 outletbutiker samt övernattningsmöjligheter.  ArkitektBolaget fick uppdraget att göra stadsplan samt utforma och projektera ...