Kv. Elverket

Industribyggnad

Byggherre: Växjö Energi AB

Växjö Energi moderniserade under 2016 fördelningsstationen Elverket vid Vattentorget intill Växjösjön, man ville öka personsäkerheten, trygga energiförsörjningen och öka energikapaciteten i centrum. Detta innebar att den tidigare stationen som endast var omgärdad av en betongmur skulle få ett tak och sas en ny ytterrock. Kv Elverket är Växjös första elverk och placerades där kring förra sekelskiftet då säkerligen Växjösjön inte hörde till stadens rekreativa stadsrum. Idag är fördelningsstationens läge prominent i norra sjöänden med Linnéparken och Växjö domkyrka i fonden och med hundratals människor som passerar längs stråket runt Växjösjön varje dag. Målet för gestaltningen av den nya ytterrocken var att den skulle vara värdig sitt sammanhang och samtidigt helt enkelt få vara den bruksbyggnad som den är. Av säkerhetsskäl är endast icke-brännbara material gångbara, vårt val blev rosttrög plåt, som får en rostig naturnära kulör som både talar med de kringliggande byggnaderna på den gamla sjöbotten och träden i Linnéparken. På nära håll ger plåtens utförande ett respektavstånd, vilket byggnadens innehåll kräver.

 • Byggnadsentreprenör
  • PEAB
 • Byggherre
  • Växjö Energi AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Rebecka Carlsson
  • Johannes Debus
  • Karin Hård av Segerstad
 • Belysning
  • Cecilia Eklind WSP ljusdesign Jönköping
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
  • Patrik Sundström
 • Färdigställt
  • 2016 och 2020