Kv. Elverket

Industribyggnad

Byggherre: Växjö Energi AB

Intill Växjösjön i Kv Elverket placerades kring förra sekelskiftet Växjös första elverk. Förmodligen sågs platsen då som en mindre attraktiv plats i staden än idag. Här passerar varje dag hundratals till fots och på cykel längs det omtyckta rekreativa stråket Växjösjön-runt och i fonden ses Linnéparken och Växjö domkyrka. I två etapper har dagens elförsörjningsbyggnader som fortfarande ligger här moderniserats, under 2020 färdigställdes etappen, ställverket. På ställverkets södra vägg har vi skapat sittplatser i nischer där en kan njuta av den första värmande solen till våren eller få en lugn stund en smula vid sidan om det aktiva stråket och se på folklivet. Med inspiration från de rikt detaljerade bruksbyggnaderna som skapades kring förra sekelskiftet har vi strävat efter att skapa en karaktärsrik och inbjudande byggnad. Utformningen ska vara värdig den viktiga samhällsfunktion som byggnaden härbärgerar och arkitekturen så omsorgsfull att den kan utgöra fond för många människors liv lång tid framöver.

 • Byggnadsentreprenör
  • PEAB
 • Byggherre
  • Växjö Energi AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Rebecka Carlsson
  • Johannes Debus
  • Karin Hård av Segerstad
 • Belysning
  • Kent Hulusjö, WSP
  • Cecilia Eklind WSP
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
  • Patrik Sundström
 • Färdigställt
  • 2016 och 2020
 • Utmärkelser
  • Växjö kommun byggnadspris 2020, SAJK-priset 2020