Bygga i trä

På Arkitektbolaget har vi mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med trä och har sedan start förordat och ritat trähus. Med det menar vi först och främst hus med stomme i trä, men vi jobbar även gärna med trä som synligt material, såväl interiört som exteriört. På detta sätt vill vi minska vårt ekologiska fotavtryck då trä både är förnyelsebart och lokalt producerat. Trä är också mångsidigt då det lämpar sig såväl för stomme som fasad och inredning. Vi tycker också att det är ett enkelt och vackert material, en uppfattning vi delar med många. Trä är inte alltid svaret på frågan, men allt oftare.

Vi har erfarenhet från en mängd projekteringar där trä haft en betydelsefull roll. Bland dessa vill vi lyfta några lite extra, nämligen de där trä används i stommen. Vi kan konstatera att dessa nu har blivit många till antalet. Vidare ökar vi ständigt vår kompetens inom området, bland annat genom utbildning och ett brett kontaktnät. Detta gör att vi besitter en stor kunskap om trä som vi mer än gärna delar med oss av.

Dyker det upp frågor och tankar? Önskar du att diskutera vidare och djupare? Tveka inte att kontakta oss – vi pratar mer än gärna trä!

 

Mer fakta om trä

 

Se våra trähusprojekt 

Fördelar att bygga i trä

 • PATINA – KARAKTÄR OCH CHARM

  Till skillnad från andra material får trä en hög nivå av patina när det utsätts för olika väderförhållanden som utlöser en kemisk reaktion i materialet. Det blir en mörk ytkulör som tillsammans med krackeleringar ger träet mer karaktär och charm.

  Läs mer

 • KULTURELLA VÄRDET – LOKALT FÖRANKRADE RÖTTER

  De historiska rötterna kring användning av trä till husbyggen sträcker sig långt tillbaka i tiden. De faktiska rötterna finns i vår närhet, då den småländska skogen står tätt åt alla håll. Vilket annat material än trä kan då lämpa sig bättre?

  Läs mer

 • KONSTRUKTIONSVÄRDET – MÅNGA FÖRDELAR

  Som konstruktionsmaterial har trä en hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, hanterbarhet, låga kostnader och miljöfördelar. Med en modern träbyggnadsteknik kan vi även uppföra större byggnadsverk i trä.

  Läs mer

 • ARBETSMILJÖVÄNLIGT – MINDRE LJUD OCH BULLER

  Förutom att trä är ett lättare material och därmed lättare att hantera, är det mjukt och anpassningsbart, vilket medför en näst intill buller- och ljudfri arbetsplats. Detta gynnar arbetsmiljön då Folkhälsomyndigheten konstaterat att buller och oljud även påverkar prestation, inlärning och sömn på ett negativt sätt.

  Läs mer

 • TRANSPORTEFFEKTIVT – FÄRRE BILMIL

  Det blir färre lastbilstransporter om vi bygger med trä. En lastbil kan transportera långt fler träelement än betongelement.

  Läs mer

 • BOENDEVÄNLIGT – SUND OCH TRIVSAM LIVSMILJÖ

  Mycket ofta används trä på grund av hur det ser ut. Förutom den breda estetiska variationen i materialet står träet också för en sund och trivsam livsmiljö. Forskare menar att dess förmåga att skapa varma och mjuka ytor kan vara avgörande för människans välmående.

  Läs mer

 • FÖRNYELSEBART – SKOGEN GER MER ÄN VAD VI TAR

  Till skillnad mot många andra byggnadsmaterial är trä förnyelsebart. Vi tar idag ut mindre trä i Sverige än vad våra skogar årligen producerar, vilket gör att vi har en ökande skogsareal. Detta gör att vi kan och bör tänka stort och mycket kring trä och skapande. Nu och i framtiden.

  Läs mer

 • ANVÄNDARVÄNLIGT – FOGSVANS OCH SKRUVDRAGARE

  Att bygga med trä förenklar på byggarbetsplatsen. Exempelvis krävs inte lika kraftiga kranar, eftersom trä är ett relativt lätt material. Trä kräver också mindre avancerad utrustning. Det är vad rubriken antyder. Med en fogsvans och en skruvdragare kommer en långt.

  Läs mer

 • KLIMATSMART – TRÄ GER MINUS

  Ja, så är det faktiskt om en ser till koldioxidekvationen. När trädet växer binder det koldioxid. Använder vi dess virke för att bygga hus blir huset ett slags koldioxidsänka under sin livstid. Självklart sker koldioxidutsläpp under bygget, men summan av ekvationen slutar ändå på minus. Det är ju såklart ett stort plus.

  Läs mer