• VÄXJÖ ENERGI KONTOR SANDVIKSVERKET

  En ny stilig och uppdaterad entrébyggnad välkomnar medarbetare och besökare till Sandviksverket. Av den första entrébyggnaden från 1970-talet kunde betongstommen i två våningar återanvändas och även bära ytterligare en efterfrågad ...

 • Växjö energi kontor Kvarnvägen

  Växjö energis nya lokaler tar steget in i framtiden Växjö energis kontor på Kvarnvägen har byggts om och Arkitektbolaget har fått i uppgift att förädla de gamla lokalerna samt utforma ...

 • KLT F2

  När Södra bestämde sig för att bygga ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö ville vi att det nya huset skulle kännas som en modern träbyggnad där man producerar ...

 • KV. VALLHAGEN 2

  Ombyggnad med återbruk steg mot cirkularitet Kvarteret Vallhagen är ett pionjärprojekt där kommunala kontorsutrymmen byggdes om till lokaler för daglig verksamhet. Här får personer som inte har förutsättningar att komma ...

 • Micropower Öjaby 2

  Micropower låter uppföra en kombinerad batterifabrik, laddarfabrik och huvudkontor i Öjaby utanför Växjö. Anläggningen utformas för att kunna expandera i alla riktningar, då elektrifieringen ökar beställningarna till följd av världens ...

 • Micropower Batterifabriken

  Micropower Group är en svenskägd koncern med global verksamhet och som har sin bas i Växjö. Micropower producerar och säljer unika lösningar för laddning av batterier och strömförsörjning samt modulära ...

 • Karlskrona Kommunentré

  I den gamla Porslinsfabriken i hamnområdet i Karlskrona tillverkades det hushållsporslin fram till 60-talet. En del av den kända kulturbyggnaden återanvänds nu och blir Karlskronabornas nya och välkomnande entré till ...

 • Vida kontor

  Vida är en global leverantör av förädlade träprodukter från svensk skog. Kontorsbyggnaden är en tillbyggnad till Vida koncernens huvudkontor i Alvesta. Det ursprungliga kontoret är en relativt anonym byggnad från ...

 • WeXO

  Castellum har bjudit in tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag om att ta fram ett kontorshus, en ny samlingsplats för digital innovation i Växjö, WeXO. Byggnaden är planerad ...

 • Domkyrkocentrum

  Nya Domkyrkocentrum har tillkommit i ett av Växjös mest känsliga områden, invid Domkyrkan från 1200-talet och Karolinerhuset från 1600-talet. Projektet är resultat från en inbjuden arkitekttävling och stod färdigbyggt hösten ...

 • IV Produkt

  IV är en världsledande producent av energibesparande ventilationsaggregat. Företagets nybyggda huvudkontor har följaktligen högt ställda miljö- och energikrav. Målet för projekteringen var standarden Green Building. En ytterligare ambition med projektet ...

 • Arkitektbolagets Kontor

  Arkitektbolagets lokaler på Kronobergsgatan 5 i centrala Växjö behövde planeras om eftersom vi hade vuxit i antalet medarbetare. Förutom behov av fler arbetsplatser fanns även behov av mer förvaring, ordentligt ...

 • Södra Cell Driftcentral

  Södra Cell i Mörrum är en av Södra Skogsägarnas stora massafabriker. De hade behov av en ny driftcentral för att bättre kunna styra den första delen av tillverkningsprocessen, inlastning av ...

 • Bagaren

  Under det senaste åren har Arkitektbolaget arbetat tillsammans med Corallen med att förnya Kv Bagaren på Västra Mark i Växjö. Byggnaden som är på hela 31 000 kvm har genomgått en ...

 • Pensionsmyndigheten

  Pensionsmyndigheten med ca 130 medarbetare sökte ny lokal där de kunde sitta tillsammans i ett plan. Flera av myndighetens övriga kontor i landet är inrymda i tidigare industrifastigheter, en karaktär ...

 • Entré Växjö Kommun

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum ...

 • Stormen

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som ...

 • Värö Bruk

  Arkitektbolaget vann den inbjudna arkitekttävlingen om nytt centrum för forskning och utveckling i Värö Bruk. Byggnaden kan beskrivas som två hus sammanbundna med ett överglasat stråk. Från detta stråk skjuter ...

 • Kv. Uppfinnaren

  Byggnaderna är resultatet av arkitekttävling som 1999 vanns av Arkitektbolaget. Förslaget innebar en utbyggnad med fem kontorshus i trä, fyra våningar höga och med stora glasfasader på ytorna som vätte ...