Vida kontor

Kontor Träbyggnation

Kontor tillbyggnad i massivträ

Byggherre: Vida Alvesta AB

Vida är en global leverantör av förädlade träprodukter från svensk skog. Kontorsbyggnaden är en tillbyggnad till Vida koncernens huvudkontor i Alvesta. Det ursprungliga kontoret är en relativt anonym byggnad från 1960-talet, belägen i direkt anslutning till sågverket.
Platsen med dess industrimiljö blev vår naturliga inspirationskälla. I synnerhet de äldre typiska småländska torkladorna med karaktäristiskt överhängande tak och täckta gavlar.

Ambitionen i uppdraget var att skapa en modern arbetsplats. Platsens karaktär med det traditionellt småländska byggnadssättet var viktigt att bevara och framhålla. Den nya tillbyggnaden visar träets skönhet i dess naturliga obehandlade form med de konstruktiva möjligheterna att bygga enbart i trä.

Fasader består av kiselbehandlad gran och taket av värmebehandlad furu, dessa kommer över tid får en grå nyans. Byggnadens stomme består helt av KL-trä i kombination med limträ.

Interiört exponeras KL-trä skivorna i ytterväggar och tak, medan skiljeväggar till kontorsrummen är målade i en grå kulör. Samtliga undertak består av fururibbor med integrerad belysning. Under projekteringsarbetet och senare i samråd med byggare under byggtiden har stor omsorg lagts i utformningen av detaljer. Genom detaljernas precision och gott hantverk återfinns vare sig lister eller synliga skarvar.

Byggnaden utgör en stadig volym i samma skala som de omkringliggande industribyggnaderna. Mot söder är takutsprånget något bredare för att hantera solinstrålningen. Det ger plats för en balkong med utsikt över de omkringliggande ängarna.

I mellanrummet mellan tillbyggnaden och den äldre byggnaden finns den nya huvudentrén. Här har man fri sikt in på industriområdet där den dagliga sågverksverksamheten exponeras för besökaren.

Kontoret omfattas av två delar kontorsrum som är organiserade var sin sida om ett öppet rum med dubbel takhöjd. Detta öppna rum fungerar som lounge för besökare och som ett showroom för Vida. Stora glaspartier tar in det omgivande småländska beteslandskapet i söder. I anslutning finns ett större sammanträdesrum med tillhörande pentry. Kontorsytorna utgör en tydlig struktur med fördelning av cellkontor och mötesrum i olika storlekar och mindre kontorslandskap.

Via en trappa i stål och ek, nås plan 2. Här förbinds de två kontorsdelarna med en spång som löper genom det öppna rummet. Spången för tankarna till löpbanden i sågverkets produktion med dess bryggor och spångar i olika nivåer.

 • Byggnadsentreprenör
  • GBJ Bygg
 • Byggherre
  • Vida Alvesta AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ola Malm
  • Jonas Linderholm
  • Tobias Appelbäck
  • Alessia Domenighini
  • Johanna Lindroos
 • Fotograf
  • Ole Jais
  • Arkitektbolaget
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Projektbyggaren
 • Färdigställt
  • 2019