• Vallen

  Projektet Vallen ingår i träprojektet Välle broar och är beläget i Växjö. Välle broar är i särklass Sveriges största satsning på byggande av trähus.  Vallen breder ut sig i en ...

 • Kv. Dörren 2

  Kv. Dörren 2 ligger på Vikaholm, ett nytt bostadsområde söder om Teleborg i Växjö. Vikaholm är uppbyggt omkring en ekallé som löper genom området och byggnaderna är i 2-4 våningar. Kvarteret ...

 • Folkets park

  Folkets park får nytt liv i och med byggnationen av 230 nya bostäder i varierande storlekar. Husen varierar i höjd och är placerade längs med parkens sluttning, de anpassar sig ...

 • Storskiftet 1, Bredvik

  Efter vunnen markanvisningstävling arbetar vi nu vidare med projektering av projektet Storskiftet 1, Bredvik. Området med de tre flerbostadshusen består av sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen ...

 • Kv. Strandsnäckan

  På fastigheten Strandsnäckan 8, alldeles intill Växjösjöns strand, med närhet till stadsliv som universitet, rekreation och service, färdigställdes under 2017 ett bostadsområde med 43 lägenheter vars klimatsmarta lösningar och anpassning ...

 • Kv Ciselören 1, Eksjö

  Trädens årsringar varierar – så även stadens. De växer, övergår i nya och flätas samman till en berättelse om den stad och det liv som finns, funnits och kommer att ...

 • Kv Lågan

  Kv Lågan är ett nytt stadskvarter mitt i Växjös centrum, beläget på en av Växjös esplanader, Linnégatan. Aktören bakom projektet, Christian Fredriksson, tror på den traditionella stadens kärnvärden – kvarter som bildar ...

 • Åsikten

  På Ljungbys vackraste tomt ligger vård- omsorgs- och trygghetsboendet Åsikten. Det är beläget i en anlagd park längs Lagans strand med en vacker promenadväg tillgänglig för alla. I anslutning till ...

 • Alabastern

  Höghuset Alabastern var en del av upprustningen av miljonprograms-området Araby. Syftet med höghuset var att öka mängden tillgängliga bostäder och skapa ett centrum kring det befintliga torget Tallgården. Vår uppgift var ...

 • Limnologen

  Arkitektbolaget har haft förmånen att under de senaste tio åren få arbeta tillsammans med inspirerande konstruktörer och visionära beställare i ett antal träutvecklingsprojekt. År 2005 beslöt Växjö kommun att stärka Växjös ...