Storskiftet 1, Bredvik

Bostäder Hållbarhet Träbyggnation

Boende med bykänsla

Byggherre: Värendshem

Efter vunnen markanvisningstävling arbetar vi nu vidare med projektering av projektet Storskiftet 1, Bredvik.

Området med de tre flerbostadshusen består av sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen med entréer markerar tydligt de intima, halvoffentliga rummen mot gatan och ger samtidigt en glimt ut mot sjön. Byggnadernas fasader av obehandlad lärkträpanel skapar en brygga mellan den inre bebyggelsen i området och naturen på sjö-sidan. Materialvalet har även liten miljöpåverkan och kräver minimalt med underhåll. Tak av bandtäckt plåt med nätt ståndränna bidrar till ett jämt åldrande av fasaden. Få fönster mot söder och norr ger en effektiv energihushållning, medan stora fönster från golv till tak  mot väster släpper in eftermiddags- och kvällssol långt in i rummen. Balkonger och uteplatser är integrerade i byggnadsvolymen för att ge ett stadsmässigt uttryck, samtliga med sjöutsikt mot öster. De gröna gårdarna är utformade för social samvaro med gemensam uteplats, odlingsmöjligheter och fruktträd.

Mer om projektet går att läsa på http://www.varendshem.se/

Bilderna är från tävlingsförslaget.

 • Byggherre
  • Värendshem
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Tobias Appelbäck
  • Jonas Linderholm