Define/Refine

FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN

Arkitektbolaget, genom Eva Haraldsson och Kristina Bornholm, utgjorde tillsammans med Kirsi Jarnerö, Smart housing Småland, ett av fem team som medverkade vid utställningen Define Refine vid Form- och designcenter i Malmö under hösten 2020. Temat för vår del var Framtidens boende är i byn.

Utställningen Define/Refine- South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld. Fem arkitektledda team presenterade varsin fördjupning på temat.

Utmaningen under våren 2020 med fysisk distansering satte fokus på hur och var vi lever, bor och arbetar. Arbete och möten digitalt blev till vardag då många arbetade hemifrån, vilket lyfte frågan om var framtidens arbetsplatser lokaliseras och hur de utformas. Ytterligare förbättring av digitala verktyg för kommunikation bidrar till att en kan välja att bo på landsbygden och ha tillgång till sysselsättning, varor och tjänster som tidigare endast var tillgängliga i städer.

Vår spaning är därför att Framtidens boenden är i byn. Byns och landsbygdens värde och vad den kan erbjuda har i vårt bidrag till utställningen identifierats i naturen, så som sjön och skogen samt i mötesplatserna så som affären och skolan. Eftersom livsstil, intressen och även etnicitet och kultur är viktiga beståndsdelar för gemenskap på platsen kan en mer blandad typ av människor se fördelarna med att bo i byn. Flera av oss upplever att arbete i lokala, närliggande arbetshubbar frigör tid som tidigare användes till bilåkande/transport.
Framtidens boende är i byn visar två scenarion; ”Förtätning av byn” och ”Byn off grid”. Scenarierna ska vara till inspiration och utgångspunkt för fortsatt samtal om byns och landsbygdens möjligheter.

I utställningen visades fyra fysiska modeller som illustrerar de båda scenarierna. För att sätta ramarna för arbetet utgick vi från en befintlig plats i Småland. Byn Kalvsvik söder om Växjö. Det kunde lika gärna varit en annan plats eftersom arbetet syftar till att väcka tankar om byns möjligheter och värden.

Arbetets målsättning var att lägga till lika slags bebyggelse och funktioner till byn för att utforska förutsättningarna för en livskraftig och attraktiv miljö.

 • Plats för utställning
  • Form/Design Center, Malmö
 • Tid för utställning
  • augusti - november 2020
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Eva Haraldsson
  • Kristina Bornholm
 • Sammarbetspartner
  • Kirsi Jarnerö, Smart housing Småland