Limnologen

Bostäder

Vi vill bygga i trä!

Byggherre: Midroc Property Development AB

Arkitektbolaget har haft förmånen att under de senaste tio åren få arbeta tillsammans med inspirerande konstruktörer och visionära beställare i ett antal träutvecklingsprojekt. År 2005 beslöt Växjö kommun att stärka Växjös profil som en träbyggnadsstad. Man ställde därför krav i exploateringsavtalet med Midroc Property Development att byggnaderna i kvarteret Limnologen skulle ha ”inslag av trä“. Midroc anordnade då en arkitekttävling för att utveckla ett träbyggnadskoncept. Husen är helt byggda i trä; stomme, bjälklag, väggar och även hisschakt. Den understa våningen är dock gjuten i betong för att ge tillräcklig stabilitet.

Kvarteret Limnologen ligger vackert mellan sjön Trummen i öster och en livligt trafikerad väg i väster. Tävlingsidén var att låta byggnaderna bilda skärm mot vägen samtidigt som de mot vattnet har formats så att alla lägenheter får sjöutsikt.

Husen är uppbyggda som smala lamellhus, med påbyggda burspråk åt söder. På detta vis får alla lägenheterna sjöutsikt. Nästan alla lägenheter har generösa balkonger i två väderstreck så att sjöutsikten kan njutas i både morgon- och kvällssol. De smala gavlarna mot sjön ger husen spänst.

Balkongerna längs de södra fasaderna har gett möjlighet att klä husens alla åtta våningar på södersidan med trä. Det skall synas att det är trähus. Balkongerna begränsar brandspridningen mellan våningsplanen och skyddar det utvändiga träet från väder och vind.

I gemensamhetshuset poängteras sjöläget ytterliggare, festsalens golv fortsätter utomhus i ett trädäck/brygga som kragar ut ett par meter över vattnet.

Varför bygger man åttavånings bostadshus i trä? En förklaring, tillsammans med alla andra, är känslan när man kommer in i de färdiga husen, träkänslan. Doften, tystnaden, luften, helhetsupplevelsen.

 • Byggnadsentreprenör
  • Martinssons byggsystem
 • Byggherre
  • Midroc Property Development
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ewa Bjerler
  • Kristina Bornholm
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
  • Lena Nilsson
  • Olof Thedin
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
  • Ole Jais
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Landskapsarkitekt
  • Landscape
 • Färdigställt
  • 2009
 • Utmärkelser
  • Sveriges arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris 2009
  • Utmärkt svenskt träbyggande
  • Stora samhällsbyggnadspriset 2010
  • Nominerat till Träpriset 2012