Alabastern

Bostäder

Hållbar höjdare

Byggherre: Växjöhem

Höghuset Alabastern var en del av upprustningen av miljonprograms-området Araby. Syftet med höghuset var att öka mängden tillgängliga bostäder och skapa ett centrum kring det befintliga torget Tallgården. Vår uppgift var att utforma ett lågenergihus med bostäder i femton våningar och en butiksvåning närmast marken.

Arkitektbolaget har varit med från arbetet med detaljplaneändring i januari 2008 till invigningen av huset i oktober 2011. Genom att följa uppdraget från plan och genom projektering har gestaltningen fått en kontinuitet där inarbetad kunskap har kunnat följa projektet ända in i mål. Alabastern fick Växjö kommun byggnadspris 2011 ”för god arkitektur och anpassning till platsen”. Byggnaden är har också blivit välkänd nationellt för sin låga byggkostnad. Viktigast är att det tillförts attraktiva bostäder i Araby och en uppgraderad miljö av det befintliga torget, där skadegörelsen minskat dramatiskt.

Hur ett höghus landar och hur miljön kring husets fot utformas spelar tung roll för hur byggnaden tas emot och om det blir en hållbar byggnad. När marken och miljön omkring fungerar och används blir det en mötesplats, vilket i sin tur motverkar skadegörelse. I detta fall fanns torget redan och genom att sluta torgrummet, tillföra butiker, vara omsorgsfull med utformningen av detaljer och materialval har vi förädlat torget och tillfört Araby en plats som kommer alla till del.

Genom att dela upp den höga volymen vertikalt upplevs byggnaden smal och smäcker. Balkongerna mot söder har blivit en volym med hjälp av det dominerande rutnätet där balkongräcken och inglasningar blir underordnade. ”Ormen”, i norr, som består av miljöhus i markplan, förråd i bostadsvåningarna och som avslutas med fläktrummet på taket är också ett vertikalt element i byggnaden. Fönster över hörn ger huvudvolymen en nättare och mindre dominant uttryck då man faktiskt kan se genom hörnen.

 • Byggnadsentreprenör
  • Värends Entreprenad AB
 • Byggherre
  • Växjöhem
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Anders Bergön
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Ola Malm
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Landskapsarkitekt
  • SWECO
 • Energibehov uppvärmning
  • 65 kWh/m2
 • Produktionskostnad
  • 16 032 kr/m2
 • Färdigställt
  • 2011
 • Utmärkelser
  • Växjö kommun byggnadspris 2011