Bredviks ängar

BOSTÄDER

Byggherre: Fagnes AB

Vi har alltid som främsta utgångspunkt att skapa goda bostäder, där planlösning, sociala ytor och gestaltning skapar en enhet med människan i fokus. Vi vill genom detta projekt i Bredvik vara en del av den omställning som krävs för att vi gemensamt ska nå de målbilder som lyfts i Hållbara Växjö 2030.

Kvarteret Molnet bebyggs med en blandning av radhus i två olika storlekar samt ett mindre flerbostadshus. Alla bostadshus är i två våningar, de placeras längs gatan och omsluter en stor grön innergård med egna tomter samt generösa gemensamma ytor. De olika boendeformerna möjliggör en social mångfald.

Radhus och marklägenheter har sin egen täppa mot en innergård med en naturlig övergång till de gemensamma gröna stråk som löper genom gården. Här finns många av de kvalitéer som skapar ett hållbart kvarter. Stråket avslutas i väster med en större öppen gårdsplan med plats för t.ex lek, boule eller större gårdsfester. Här finns en byggnad med miljöhus och gemensam verkstad.

Bostadhusen utförs helt i trä, både fasadmaterial och byggnadsstomme. De båda hustypernas fasaduttryck skiljer sig åt genom panelsättning och fasadkulör. Byggnaderna är småskaligt utformade med proportioner som för tankarna till småskaliga Svenska trästäder. Ambitionen i gestaltningen är ett gediget och sammanhållet uttryck där byggnaderna blir en solid bakgrund till grönskan och de individuella uttryck som de boende bidrar med.

 • Beställare
  • Fagnes
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Jonas Linderholm
  • Johanna Lindroos
  • Tobias Appelbäck
 • Antal bostadsrätter
  • 21 st
 • Markanvisningstävling
  • Vinst