Åsikten

Bostäder Vårdboende

Här vill jag bo!

Byggherre: Ljungby kommun

På Ljungbys vackraste tomt ligger vård- omsorgs- och trygghetsboendet Åsikten. Det är beläget i en anlagd park längs Lagans strand med en vacker promenadväg tillgänglig för alla. I anslutning till boendet finns Sinnenas trädgård. Humlemusik, honungsdoft och lätt vattenplask inbjuder till att upptäcka och njuta och väcker lyckliga minnen från barndomens sorglösa somrar. Färg, form, ljus, rumsutformning, material och inredning skapar på ett direkt sätt associationer, stämningar, trevnad, intimitet, omslutande trygghet och väckta minnen.

Från entrétorgets vattensorl och samtalsbänkar kommer man in i den välkomnande entrén. Här möter man en öppen spis, receptionen och ser ut mot Sinnenas trädgård. Utifrån detta ljusa och rymliga hjärta i huset utgår ett varierat stråk, en ”gata” som skiftar riktning, utblickar, takhöjd och dagsljusinsläpp och blir på så sätt en spännande, händelserik promenad på väg till bostadsentréerna och restaurangen. Längs stråket ut mot entrétorget ligger de stora allrummen och grupprummen. En del av aktivitetscentret är utformat som ett konstgalleri. Stråket mynnar i två inomhustorg som är utformade som stora vardagsrum med dubbel takhöjd.

Restaurangen ligger på ett runt däck upphöjt över marken och med en fantastisk utsikt över Lagan. Restaurangens placering och utformning gör att den har alla förutsättningar för att bli en målpunkt för många Ljungbybor.

Omsorgsboendet i två plan är grupperat kring två atriumgårdar. Utmed gårdarnas sidor löper inglasade korridorer längs vilka lägenheterna är grupperade. Utblickarna både mot gården och mot det gemensamma vardagsrummet skapar delaktighet och stimulans.

Lägenheterna är utformade så att man från alla bostadsrum har utblick över parken och ån. Från sängen ser man ut dels genom hörnfönstret, men också genom de franska dörrarna som man kan öppna så att hela rummet blir som ett stort uterum. De fyra boendegrupperna är organiserade så att personalen kan arbeta effektivt i arbetslag. Det gemensamma personalrummet är centralt placerat i förhållande till vårdrummen.

Trygghetsbostäderna är placerade i två punkthus. Från alla lägenheterna ser man Lagan. I lägenheterna är vardagsrum och kök/matplats grupperade kring balkongerna som ligger i husens fyra hörn. Den inre delen av balkongen är glasad, den yttre sticker ut utanför fasaden och medger på så sätt vidunderlig utsikt i tre väderstreck.

 • Byggnadsentreprenör
  • Tage & söner
 • Byggherre
  • Ljungby kommun
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Anders Bergön
  • Ewa Bjerler
  • Johannes Debus
  • Karin Hård af Segerstad
  • Ola Malm
  • Olof Thedin
 • Fotograf
  • Anders Bergön
  • Ole Jais
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Inredning och konstnärlig rådgivare
  • Arkitektbolaget genom Ewa Bjerler
 • landskapsarkitekt
  • White genom Anika Meincke
 • Total BRA
  • 10 050m2
 • Inbjuden arkitekttävling
  • 2009
 • Färdigställt
  • 2013
 • Utmärkelser
  • Sveriges arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris 2013
  • Klimatkommission Kronobergs framtidsstämpel