Kv Lågan

Bostäder

Porten till staden

Byggherre: Christian Fredrikson

Kv Lågan är ett nytt stadskvarter mitt i Växjös centrum, beläget på en av Växjös esplanader, Linnégatan.

Aktören bakom projektet, Christian Fredrikson, tror på den traditionella stadens kärnvärden – kvarter som bildar tydliga rum med stadssidor och slutna lugna gårdsrum. De kärnvärdena har också varit grundläggande principer för utformningen av de nya bostäderna i Kv Lågan. Husen har tydliga adresser mot gatan för att de inte ska bli anonyma volymer i stadsbilden. Till stadslivet bidrar också affärslokaler i markplan längs Linnégatan.

Fasadernas beprövade material så som natursten i bottenvåningen och en återhållsam färgsättning gör att huset väl smälter in i omgivningen och ännu mer, det förädlar stadsrummet där det idag bara finns en trasig förortskänsla.

På gården vänder intrycket tvärt. Här är det glada färger och böljande balkonger som gör gården levande. Tillsammans med en omsorgsfullt genomarbetad gårdsplanering skapas ett rofyllt inre rum där grannsamvaro kan frodas.

Att skapa rum som är till nytta för staden och som samtidigt gör att de boende känner identifikation med sin boendemiljö är hållbart stadsbyggande. Hus man identifierar sig med håller länge.

 • Byggherre
  • Etapp 1, Bostadsrätter: Lågan 18 i Växjö AB / Christian Fredrikson
  • Etapp 2, Hyresrätter: Lansa Fastigheter AB
 • Byggndsentreprenör
  • Serneke Bygg AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Tobias Appelbäck
  • Kristina Bornholm
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
  • Olof Thedin
  • Karin Wennberg
 • Landskapsarkitekt
  • Urbio
 • Konstruktör
  • Pehrsco
 • Färdigställt
  • 2019 (Etapp 1)
  • 2021 (Etapp 2)