Kv Ciselören 1, Eksjö

Bostäder Hållbarhet

En ny årsring till Eksjös gamla stadskärna

Byggherre: Eksjö Kommun

Trädens årsringar varierar – så även stadens. De växer, övergår i nya och flätas samman till en berättelse om den stad och det liv som finns, funnits och kommer att finnas.

Arkitektbolaget har haft förmånen att vara ett av fyra utvalda kontor som fick delta i tävlingen om vad som ska ersätta den byggnadsminnesmärkta Forssellska gården som totalförstördes när Eksjö stadskärna brann i augusti förra året. Konkurrensen var stenhård och tyvärr var inte vi det kontor som fick fullfölja sitt förslag.

I kvarteret Ciselören 1 vill vi addera en ny årsring till Gamla Stan i Eksjö. En årsring som passar väl in i sin kontext genom sina traditionella volymer och fasadkulörer. En årsring som plockar upp detaljer från omkringliggande byggnader, men samtidigt blir en del som förmedlar och bär vårt samtida uttryck. En årsring som genom sitt kontrasterande och samspråkande med den äldre trähusbebyggelsen, ger den gamla staden en ny dimension.

Redan då man passerar Ciselören på en vandring längs Norra Storgatan skymtar man gården genom grinden. Tanken kring, och möjligheten till, en ny passage genom kvarteret finns, såväl som tillgängliggörandet av ett nytt unikt gårdsrum i staden.

Ett rum som tar hand om både besökare och boende, genom en tydlig uppdelning mellan publikt, semi publikt och privat. Mitt i rummet står den gamla kastanjen som  tillsammans med fältstenen vittnar om svunnen tid. Loftgångarna med sitt moderna formspråk berättar något om Forsellska gården som tidigare funnits på platsen. Vår tids ”snickargädje” innebär bearbetning av detaljer, såsom räcke, fönsterluckor, ledstänger, portar och pelare.

TRÄ / ETT HÅLLBART MATERIAL

Vi vill arbeta hållbart. För oss går arbetet med hållbarhet och trä som material hand i hand. Genom att ta kravet på trä som byggnadsmaterial till en högre nivå och föreslå att byggnaderna uppförs i massivträelement, får Ciselören en starkare hållbarhetsprofil. Vi fortsätter vår koppling mellan hållbarhet och trä genom att addera ett faltak, ett hissschakt i massivträelement samt låta lägenheternas interiörer, med blottade träskivor, vittna om det genomgående materialet.

ENERGI OCH ÅTERBRUK / GESTALTNING SOM GÖR SKILLNAD

Fönster försedda med luckor som skyddar mot solvärme på sommaren och nattkyla under den kallare delen av året, är exempel på hur vårt hållbarhetstänk blir tydligt i detaljeringen. I vidare projekteringsarbete är det självklart att byggnaderna utformas med hög energie ektivitet och med goda värmeåtervinningssystem.

En bevarad port från Forsellska gården är ett annat exempel. Porten till trapphuset påminner oss om en äldre årsring. Genuint hantverk är hållbart.

SOCIAL HÅLLBARHET / MÅNGFALD OCH MÖTEN

De nya byggnaderna inrymmer lägenheter i olika storlekar, från ettor till fyror, med tyngdpunkten på 2:or och 3:or. Detta gör dem attraktiva för en bred målgrupp; yngre, äldre eller mitt i livet, familjer och par likväl som ensamstående – här finns något för alla. Det varierade utbudet av lägenheter ger även möjlighet till en boendekarriär inom kvarteret. Tillsammans med en väl gestaltad gårdsmiljö, som inbjuder till spontana möten tack vare sittmöbler i olika former, för såväl grannar som förbipasserande emellan, skapas förutsättningar för social hållbarhet.

Lägenheterna vänder sina entréer mot gården, vilket ökar rörelsen och mötena på denna. Utanför cykelparkeringen, vid den norra trappan, finns en gradäng där man kan slå sig ner ett slag i soligt, vindstilla söderläge. En nivå upp breddas den norra loftgången för att skapa en gemensam skyddad uteplats för de boende.

Den gamla källaren integreras i projektet i sin ursprungsform, samtidigt som den förlängs längs Vaxblekargränd. Genom den får de boende tillgång till en gemensamhetslokal.