Aringsås

Bostäder som byggs på skogens villkor

Byggherre: Allbohus

De första husen i det vidsträckta bostadsområdet Aringsås öppnar upp för människor som vill hyra ett hem med naturen direkt utanför tröskeln. De byggs på vacker ljungmark med dramatisk topografi där stora stenblock idag vilar mellan tallarna. Så ska det också förbli, då naturmarken bevaras och återskapas på en helt ny nivå.

Framtidens femtusen bostäder placeras varsamt in i landskapet. De byggs i naturmaterial med hållbar arkitektur och minsta möjliga fotavtryck för klimat och miljö. Konventionell betongsten, asfalt och gräsmattor väljs bort för ängsmark, fruktträd och träspänger som leder till bostäderna: här kliver de boende rakt ut i naturen.

Arkitektbolaget ritar de allra första husen som sätter ribban för hela området. De utformas för att upplevas som en integrerad del i skogen och landskapet, som om de alltid stått på platsen. Här får lokalproducerat trä en huvudroll. Till synes enkla på avstånd blir byggnaderna vackrare ju närmare man kommer. På insidan väntar moderna bostäder präglade av hållbara val och naturliga material. Väl valda siktlinjer ger vyer över skogen inifrån varje hem.

Som familjeföretag vill vi att all vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar och lämna minsta möjliga fotavtryck. Jag vill kunna åka ut och titta på det här området när jag är 80 år gammal och känna igen kvaliteterna som finns idag.
– Anders Koskull, markägare Engaholm

Känslan ska vara att husen alltid har stått där mitt i skogen, samtidigt som bostäderna är helt moderna. Träfasaderna byggs med lösvirke och får naturlig ytbehandling för att snabbt blekna till silvertoner. Formerna är rena, avskalade och ursprungliga i sitt uttryck.
– Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt Arkitektbolaget

Det här är ett helt nytt sätt för oss att tänka, att gå ifrån allmännyttans klassiska betongbyggnader med ursprung i miljonprogrammet. Istället ska vi bevara skogens prägel och ge de boende hälsofördelarna av att vistas i naturen.
– Lars Engborg, fastighetschef Allbohus

 • Beställare/Byggherre
  • Allbohus
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Karin Wennberg
  • Jonas Linderholm
  • Tobias Appelbäck
 • Antal bostäder
  • 18 hyreslägenheter på 2-4 RoK