Kv. Dörren 2

Bostäder

Byggherre: GBJ bygg AB

Kv. Dörren 2 ligger på Vikaholm, ett nytt bostadsområde söder om Teleborg i Växjö. Vikaholm är uppbyggt omkring en ekallé som löper genom området och byggnaderna är i 2-4 våningar. Kvarteret Dörren 2 innehåller fyra distinkta fyravåningshus i puts och med sadeltak, tre av dessa är placerade i öst-västlig riktning, varav två med förgårdsmark längs Vikaholmsallén. Det fjärde huset ligger med gaveln som fond mot Vikaholmstorget och har en lokal i bottenvåning, samt är utfört i en ljusare puts de andra. Mitt i kvarteret, mellan de fyra husen, finns en gemensam gård med fruktträd och plats för odling. Bostäderna är hyresrätter på 2-3 rum och kök med robusta planlösningar och stora fönster. Samtliga treor har en stor balkong mot väster, tvåorna har en mindre frihängande balkong.

 • Byggherre
  • GBJ bygg AB
 • Entreprenör
  • GBJ bygg AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Tobias Appelbäck
  • Ola Malm
  • Patrick Nilsson
 • Fotograf
  • Ole Jais