KLT F2

Ny fabrik på Värö bruk som tillverkar korslimmat trä

Byggherre: Södra Building Systems

När Södra bestämde sig för att bygga ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö ville vi att det nya huset skulle kännas som en modern träbyggnad där man producerar den mest moderna träprodukten som finns idag – korslimmat trä.

Den nya fabriksbyggnaden är tänkt att samspela med Värö Bruks entrébyggnad som vi ritade för cirka 15 år sedan. Den är tänkt att skapa ett stort entrérum med denna byggnad.
Här ligger parkeringen till höger, entrégrindarna rakt fram och det nya huset löper på vänstra sidan om vägen.

Vi har tänkt att de synliga svarta snedsträvorna ska samspela med entrébyggnadens svarta limträstomme. Strukturen associerar också till de gamla torkladorna som man återfinner på gamla sågverk.

Byggnaden består av en drygt 270 meter lång och 52 meter bred hall med bärande stomme i limträ och synligt korslimmar trä på väggarna. Utsidan är klädd med värmebehandlad gran.

Entrén ligger i en lägre byggnad som förutom entréhall i två plan innehåller konferensrum, personalrum och kontor.
Utanför personalrummet skapar det gröna taket ett skyddat uterum i den mänskliga skalan.

 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ola Malm
  • Alessia Domenighini
  • Anton Arnby
  • Emelie Jensdotter
  • Hamidreza Esmailnazari
  • Johannes Debus
  • Nathalie Kerst
  • Rebecka Carlsson
 • Akustik
  • Akustikforum
 • Brand
  • WSP
 • El och belysning
  • Ledel
 • Konstruktör
  • Sweco
 • Mark
  • Sweco
 • Processventilation
  • Trogstam Consulting
 • Sprinkler
  • GE-Sprinkler
 • VVS
  • Creacon
 • BTA
  • 20 426 m2
 • KLT + limträ
  • 2 527 m3