Södra Cell Driftcentral

Industribyggnad

Speciell form till speciellt ändamål

Byggherre: Södra skogsägarna

Södra Cell i Mörrum är en av Södra Skogsägarnas stora massafabriker. De hade behov av en ny driftcentral för att bättre kunna styra den första delen av tillverkningsprocessen, inlastning av stockarna – Södra Cells råvara, samt skalning av desamma. I centralen övervakar personal processen på stora datorskärmar. För att kunna ha kontroll på lastbils- och trucktrafik är manöverrummet placerat på över 20 meters höjd över mark, vilket även ger utblick över området. I den nedre delen av byggnaden finns omklädningsrum och en liten matsal för personalen.

Formen på byggnaden är helt och hållet genererad ur funktionsbehoven. Manöverrummet, i princip enbart ett rum i den övre delen, samt den mycket större basen ger den karaktäristiska stövelformen. Den rundade takformen är ett resultat av att det alltid virvlar runt träspån i luften på fabrikstomten, vilka lägger sig i stora mängder på taken och därmed medför stora underhållskostnader – därför valdes en takform som gör att vattnet alltid spolar ner träspånen från byggnaden. Träfasaden som omsluts av det stora zinktaket signalerar den verksamhet som företaget sysslar med. Med denna udda byggnad har Södra Cell Mörrum fått en ny symbolbyggnad.

 • Byggnadsentreprenör
  • JSB
 • Byggherre
  • Södra Skogsägarna
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
 • Färdigställt
  • 2014