Entré Växjö Kommun

Samlingsplats

Helhet och öppenhet

Byggherre: Vöfab

HELHET OCH ÖPPENHET

Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum för träbyggandet i Sverige. Marknivån har sänkts närmast kommunhuset för att entréhallen och platsen utanför skall bli en mötesplats, ett torg. Torget sträcker ut sig mellan flyglarna på östra sidan av Västra Esplanaden och kv Dockan på västra sidan. Entréhallen har gestaltats som en trälåda, frilagd från den äldre byggnaden med hjälp av glaspartier vertikalt och överljus horisontellt.

TRÄKÄNSLA

Kommunens nya entré skall dofta trä. Fasaderna är utformade av glas och trä. Glas för att byggnaden skall bli så transparent som möjligt. Dess inkråm skall bli en del av det yttre torget. För att skydda trästommen från väder och vind har ett extra glasskikt placerats på utsidan av träpelarna. För att få in så mycket träkänsla som möjligt i rummet har balkarna fått en utformning som visualiserar träet. Träribborna i taket tydliggörs av det underliggande ljuset. I rummets fond har granittrappan lösts upp av en infogad trägradäng och en talarstol i trä.

TILLGÄNGLIGHET

Kommunen skall vara tillgänglig. Alla skall känna sig välkomna. Transparens. Inget glas mellan besökaren och värden/värdinnan. En ny hiss utanpå den gamla fasaden för upp besökaren direkt till café och hörsalar.

OMSORG I DETALJERNA

Helhetsupplevelsen är summan av detaljerna. Känslan av värme, välkomnande och engagemang hänger intimt samman med detaljernas utformning. Hur trä möter sten, datorskärmarna som en del av receptionsdisken, träbänkarna som löper längs ytterväggen för att fortsätta utomhus. Den gröna väggen bakom receptionsdisken som fortsätter i en grön fasadvägg. Den konstnärliga utsmyckningen har integrerats i torgbeläggning och golv, som en lustfylld piruett!

 • Byggnadsentreprenör
  • Dynacon
 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ewa Bjerler
  • Kristina Bornholm
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Ola Malm
  • Lena Nilsson
  • Olof Thedin
 • Fotograf
  • Anders Bergön
  • Ole Jais
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Pehrsco
 • Landskapsarkitekt
  • SWECO
 • Konstnärlig utsmyckning
  • Annika Jarring
 • Färdigställt
  • 2013
 • Utmärkelser
  • Nominerat till Växjö kommun byggnadspris 2013