Södras entrétorg

Landskap

landskap

Byggherre: Södra Skogsägarna

Uppgiften var en ny utformning av entrésituationen framför Södras huvudkontor som ligger vackert beläget omgivet av gräskullar och med utsikt över Växjösjön.
I gestaltningen tog vi inspiration från platsens karaktär och använde oss av lätt igenkänningsbara, typiska småländska element som stenmuren, vattnet och de böljande gräskullarna.
Stenmurarna skär igenom de lätt sluttade gräsytorna och skapar naturliga gångstråk och skyddade platsbildningar för sittplatser, uteplatser för personalen och cykelparkering.
Entrén annonseras genom en finare entrématta i granithällar som leder fram till entrén.
Fasaden speglas ner i en vattenspegel som löper längs med byggnaden och ger upphov till ett fint ljusspel soliga dagar. Murarna är belysta med markspots vilket skapar ett effektfullt sceneri kvällstid.

Till uppgiften hörde också att uppföra ett nytt miljöhus och ett garage.
Dessa gräver sig in i gräskullarna och är skodda med sten och med grästak för att bli en naturlig del av landskapet. Mot gårdsplanen är fasaden i träpanel och diskreta skjutportar i trä.

 • Byggnadsentreprenör
  • Markservice i Växjö AB
 • Byggherre
  • Södra Skogsägarna
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Jonas Linderholm
  • Tobias Appelbäck
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
 • Ljussättning
  • WSP
 • Färdigställt
  • 2018