Micropower Öjaby 2

NYBYGGNATION KONTOR OCH TILLVERKNINGSHALL

Byggherre: Micropower Group

Micropower låter uppföra en kombinerad batterifabrik, laddarfabrik och huvudkontor i Öjaby utanför Växjö. Anläggningen utformas för att kunna expandera i alla riktningar, då elektrifieringen ökar beställningarna till följd av världens gröna omställning. Även byggnaden har utformats med hållbarhet i centrum.

Expansion i alla riktningar
Det långsiktiga perspektivet och snabba föränderligheten ställer stora krav på anläggningens utformning. De två fabriksdelarna, som kan byggas till åt varsitt håll på den stora tomten, förenas av huvudkontoret som har en ovanlig form. Det kallas ”rotorn” och påminner ovanifrån om en fyrarmad stjärna där tre av armarna ansluter till olika delar av fabrikerna.

Rotorn blir en central knutpunkt där kontorstjänstemän och fabrikspersonal möts under arbetsdagen. Det ger gemenskap och stimulerar till innovation. Produktion och utvecklingscenter sammanförs med lättillgänglighet och transparens som ledord. Stora fönsterpartier ger inblickar och ljusinsläpp i produktionen.

Gröna material och solenergi
Ett omfattande hållbarhetsprogram upprättades från start i projektet. Byggnaden ska spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan. Arkitektbolaget har ritat huvudkontoret i trä från stomme till fasad och invändiga ytskikt. Man sparar på material och söker återbrukslösningar, exempelvis i markbeläggning på gården.

Enkelt och modernt
Ledorden för byggnadens utseende är wow och enkelt. De ska spegla en avskalad småländsk tradition men samtidigt ge besökare ett innovativt, entreprenörsmässigt intryck och skapa stolthet bland medarbetarna.

– Utformningen var jätteviktig för oss. Byggnaden är inte bara en plats där vi verkar utan ska representera vilka Micropower är. Det tycker vi att Arkitektbolaget har fångat mycket bra, säger Torbjörn Gustafsson.

Färdigställande och inflytt sker i etapper från sommaren 2024 och ett år framåt.

 • Beställare
  • Micropower Group
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
  • Rebecka Carlsson
  • Ylva Eriksson
  • Rikard Olsson, Vidd arkitektur AB
  • Christian Deis, Vidd arkitektur AB
 • BTA
  • 25 833 kvm
 • Påbörjat arbete
  • Vår 2021
 • Status
  • Bygglov inlämnat vår 2022