Domkyrkocentrum

Kontor Samlingsplats

Byggherre: Svenska kyrkan

Nya Domkyrkocentrum har tillkommit i ett av Växjös mest känsliga områden, invid Domkyrkan från 1200-talet och Karolinerhuset från 1600-talet. Projektet är resultat från en inbjuden arkitekttävling och stod färdigbyggt hösten 2015.

Med Domkyrkocentrum svarar Svenska kyrkan i Växjö på ett sedan länge starkt önskemål att kunna förena Domkyrkan med en mötesplats i nära anslutning. Domkyrkocentrum, bestående av Karolinerhuset och den nya byggnaden, innehåller samlingssalar, kontor, och cafeteria och vetter mot en ny piazza och en terrasserad trädgård. Marken terrasseras från parknivå via en fruktträdgård, en kryddträdgård, och en näckrosdamm och landar slutligen i piazzan och det nya entrétorget.

Projektets hållbarhetsprofil är lågmäld, men likväl viktig: Byggnaderna har hållbara material såsom tegel, ölandssten och massiv ek. Ambitionen har även varit att bevara och tillvarata så mycket befintlig inredning som möjligt och där ny tillkommer använda lokalproducerade möbler.

 • Byggnadsentreprenör
  • PEAB
 • Byggherre
  • Svenska kyrkan, Växjö
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Ola Malm
  • Olof Thedin
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Fotograf
  • Anders Bergön
  • Åke E:son Lindman
 • Konstruktör
  • Gudmund Israelssons ingenjörsbyrå AB
 • Ljussättning
  • Phosforos
 • Landskapsarkitekt
  • Anika Meincke (tävlingsförslag)
  • SWECO (projektering)
 • Inredning
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Eva Haraldsson
  • Emelie Jensdotter
 • Ombyggnad
  • 1 200 m2
 • Nybyggnad
  • 1 500 m2
 • Parallellt uppdrag
  • 2008
 • Färdigställt
  • 2015
 • Utmärkelser
  • Växjö kommuns byggnadspris 2015
  • Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs (SAJK) arkitekturpris 2016