IV Produkt

Industribyggnad Kontor

Energieffektivt huvudkontor

Byggherre: IV Produkt AB

IV är en världsledande producent av energibesparande ventilationsaggregat. Företagets nybyggda huvudkontor har följaktligen högt ställda miljö- och energikrav. Målet för projekteringen var standarden Green Building.

En ytterligare ambition med projektet är att låta arkitekturen uttrycka företagets hållbarhetsanda, i första hand genom att de energismarta lösningarna tydligt kan avläsas i byggnadens utformning. Exempelvis medger fönstersystemets goda u-värden en friare placering av stora ramlösa glaspartier.

 • Byggnadsentreprenör
  • JSB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Johannes Debus
  • Johanna Lindroos
 • Fotograf
  • Anders Bergön
  • Ole Jais
 • Konstruktör
  • Pehrsco
 • Bruttoarea (BTA)
  • 1400 m²
 • Byggnadsvolym (BTV)
  • 190.000 m³
 • Färdigställt
  • 2014