Kv. Uppfinnaren

Kontor

Byggherre: Videum

Byggnaderna är resultatet av arkitekttävling som 1999 vanns av Arkitektbolaget. Förslaget innebar en utbyggnad med fem kontorshus i trä, fyra våningar höga och med stora glasfasader på ytorna som vätte åt norr.

I vardera hus rymdes knappt 3000 kvadratmeter kontorsyta och indelningen av respektive plan var flexibel men passade bäst åt större företag. Videum ansåg att förslaget var intressant både ur företags- och stadsbyggnadssynpunkt. De skisserade husen skulle kunna bli välfungerande, flexibla och futuristiska trähus samt en synnerligen intressant portal till Växjö universitets campusområde – en signal om att här finns kontorshus och kontorsutrymmen som talar om att vi satsar på framtiden.

Kontorshusen uppfyller idag alla de uppställda målen för projektet. Det utgör ett mycket framsynt och välfungerande trähusprojekt, vilket helt följdriktigt resulterat i att de fått Växjö kommuns byggnadspris. Gerth Christiansson

Mer information.

 • Byggnadsentreprenör
  • PEAB
 • Byggherre
  • Videum
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ewa Bjerler
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
  • Lena Nilsson
  • Olof Thedin
 • Fotograf
  • Ole Jais
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Tyréns
 • Landskapsarkitekt
  • SWECO
 • Konstnärlig utsmyckning
  • Henrik Campanelli
  • Lars Sonnerud
 • Arkitekttävling
  • 2000
 • Färdigställt
  • 2001
 • Utmärkelser
  • Växjö kommuns byggnadspris 2005