Bagaren

Kontor

Omgestaltning och förnyelse

Byggherre: Fastighets AB Corallen

Under det senaste åren har Arkitektbolaget arbetat tillsammans med Corallen med att förnya Kv Bagaren på Västra Mark i Växjö.

Byggnaden som är på hela 31 000 kvm har genomgått en omfattande renovering med bl a mark- och fasadarbete, tillskapande av ny entréfunktion med hiss och en hel del invändig ombyggnad. Förnyelsearbetet kommer att fortsätta kontinuerligt framöver.

Arkitektbolaget har bistått Corallen med att hitta lösningar som gör fastigheten mer flexibel, tillgänglig och attraktiv för hyresgäster med olika lokalbehov.

 • Byggnadsentreprenör
  • Ottosson Bygg AB
 • Byggherre
  • Corallen
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
  • Karin Hård af Segerstad
  • Marie Löwenherz
  • Olof Thedin
 • Landskapsarkitekt
  • SWECO
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget