WeXO

Hållbarhet Kontor Samlingsplats

IT hub

Byggherre: Castellum

Castellum har bjudit in tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag om att ta fram ett kontorshus, en ny samlingsplats för digital innovation i Växjö, WeXO.

Byggnaden är planerad att uppföras i Företagsstaden I11. Visionen är ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum, något som ska stärka Växjös position som IT-stad och underlätta rekrytering i branschen. En del av uppdraget är att ta höjd för så kallad WELL-certifiering av byggnaden, en ny internationell standard som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Castellum vill även miljöcertifiera byggnaden med ambitionen att nå Miljöbyggnad Guld.

Arkitektbolagets förslag bygger på en analys över området I11 som byggnaden kommer att stå i. WeXO kommer att bli ett avslut mot norr och med sitt torg mot sydost den nya stora samlingsplatsen för I11:s företag. Idén med förslaget är att skapa olika sorters informella mötesplatser; från torget mot sydost, den stora sitt-trappan i foajén och väderskyddade takterrasser, till en öppen interntrappa som slingrar sig upp genom hela höghuset.  

Ett solskydds-system bestående av ett raster av balkonger och träskivor ger huset dess särdrag och karaktär. Naturliga material som trä och tegel ger ett lugn och förankrar huset på det historiska I11-området. Huset är tänkt att byggas med trästomme. Detta beräknas kunna göra byggnaden CO2 neutral.