KV. VALLHAGEN 2

ARBETSPLATS

Byggherre: VÖFAB

Ombyggnad med återbruk steg mot cirkularitet

Kvarteret Vallhagen är ett pionjärprojekt där kommunala kontorsutrymmen byggdes om till lokaler för daglig verksamhet. Här får personer som inte har förutsättningar att komma in i det reguljära arbetslivet sin sysselsättning.

Arkitektbolaget såg projektet som en möjlighet att testa återbruk i mindre skala och föreslog det för Vöfab, som accepterade. Därmed blev projektet båda parters första projekt med återbruk som riktlinje. Arkitektbolaget utgick ifrån och återanvände befintliga strukturer och rumsbildningar i möjligaste mån. Återbrukskonsulten Kompanjonen kallades in för att inventera vilka byggnadsdelar som var värda att återbruka.

Ett syfte med ombyggnaden var att skapa en flexibel vistelse- och arbetsmiljö med överblickbara avdelningar som är enkla att orientera sig bland. Här fann befintliga glaspartier sin plats på nya sätt. Ursprungligen satt de vertikalt men nu monterades de horisontellt, högt upp på väggarna för att ge ljusinsläpp i rummen utan distraherande visuella intryck som stör den dagliga verksamheten.

Även dörrarna ansågs värda att återbruka men kom med en rad utmaningar, då de väckte frågor som: vilken brandklass håller dörren? Är glaset härdat? Håller låset den prestanda som kontorets nya brukare kräver? Men med någon ommålning här och var fick de flesta dörrar en plats i det nya.

– Det går många mantimmar till planering och logistik, visst vore det enklare för beställaren att göra valet att ’äh, vi köper nytt’. Men faktum är att vi behöver förbruka och konsumera mindre i alla samhällsprocesser för att hushålla med jordens resurser. Det är en cirkulär transformation vi står inför som alla måste delta i, säger Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Projektet har givit värdefull förståelse för återbrukets komplexitet, utmaningar och möjligheter under arbetsprocess och byggskede. Att återbruk är prioriterat och budgeterat bör göras tydligt i alla led: hos konsulter, byggare och beställare. Både Arkitektbolaget och Vöfab beskriver Vallhagen 2 som en positiv och givande erfarenhet att ta vidare in i större projekt framöver.

– Nu vill vi inleda nya projekt med fokus på återbruk där vi kan göra om, göra bättre och utveckla. Framtidens modell är att inte tänka nybyggnad i första hand utan först utvärdera om vi kan välja ombyggnad – och i ombyggnaden välja återbruk. Hittills har mycket fokus riktats mot att nybyggen ska vara hållbara projekt i hållbara material. Men i framtiden är det sekundärt: återbruk blir det primära, säger Kristina Bornholm.

 • Byggherre
  • VÖFAB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Milena Petre Andreassen
  • Anton Arnby
 • Fotograf
  • Patrik Sundström, Bläck & Co
 • Färdigställt
  • Höst 2022
 • Kontakt
  • Kristina Bornholm
  • 0470-490 89
  • kristina.bornholm@arkitektbolaget.se