Värö Bruk

Industribyggnad Kontor

Byggherre: Södra Cell

Arkitektbolaget vann den inbjudna arkitekttävlingen om nytt centrum för forskning och utveckling i Värö Bruk. Byggnaden kan beskrivas som två hus sammanbundna med ett överglasat stråk. Från detta stråk skjuter böjda tak ut över glasade fasader.

Byggnaden kan ses som en jättelik fågel som spänner ut sina vingar över strandängarna. Huset har både stomme och bjälklag konstruerade helt i trä. Byggnaden är 2800 kvadratmeter, uppdelat på två plan. Men trots sin storlek måste den tydligt markera sin form för att inte försvinna intill de stora fabriks-anläggningarna. Byggnadens uppåt och utåtsträvande takbågar skapar riktning, öppenhet och en känsla av frihet. Utöver att fungera som forskningscenter utgör byggnaden entrén till hela Värö Bruk. På så sätt erbjuder man en varm och sober stämning innan besökaren ger sig ut i brukets industrimiljö.

 • Byggnadsentreprenör
  • Skanska
 • Byggherre
  • Södra Cell
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ewa Bjerler
  • Johannes Debus
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
  • Lena Nilsson
  • Olof Thedin
 • Fotograf
  • Ole Jais
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • WSP
 • Landskapsarkitekt
  • WSP
 • Arkitekttävling
  • 2004
 • Färdigställt
  • 2005