Musikscenen i Linnéparken

Samlingsplats

En scen anpassad till plats och dagen teknik

Byggherre: Vöfab

Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större och bättre utrustad sådan. Scenen behövde också kompletteras med omklädningsrum till artisterna.

Den nya scenen är byggd i en mixad konstruktion där både stål, betong och trä har använts – varje material på den plats där det fungerar bäst i form och funktion. Runt scenen cirklar sig en ramp som ger artisterna en värdig entré. Den bakre betongväggen är utvändigt målad i en varmröd kulör vilken samspelar med den intilliggande Domkyrkans röda fasad. Insidan är klädd med vitlaserade träribbor i olika dimensioner vilket ger en god akustisk verkan. Scenens tak är uppbyggt av massivträskivor och gör att taket upplevs lätt och svävande.

I en separat byggnad placerad bakom scenen finns omklädningsrum till artisterna. Byggnaden är svartmålad och klädd med en spaljé som med tiden kommer att täckas av grönska och smälta in i omgivande häckar.

 • Byggnadsentreprenör
  • JSB
 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Karin Hård af Segerstad
  • Johanna Lindroos
  • Ola malm
  • Olof Thedin
 • Ljussättning
  • EBL Elprojekt
 • Fotograf
  • Anders Bergön
  • Ole Jais
 • Konstruktör
  • Pehrsco
 • Färdigställt
  • 2014