72-timmarsbodar

Träbyggnation

Möckelsnäs Orangeri & Kulturcentrum, bytte ägare september 2018. Den nye ägarens intentioner är att skapa en mötesplats och aktivitetsområde kring herrgården, orangeriet, kulturcentrum och kringliggande mark för att skapa ett besöksmål för många. Projektet 72-timmarsbodarna är i samarbete mellan Arkitektbolaget, Södra, Möckelsnäs Trädgård- och kulturcentrum och Linnéuniversitet och den är flerfacetterat.
Det kopplar in Linneuniversitetet och Institutionen för skog och träd samt Institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linneuniversitetet, i syfte att studera skogen hälsobefrämjande värde. Tanken är att ”försökspersonerna” skall bo i dessa bodar i 72 timmar och då kunna studera vad och hur de påverkas.
Man vill skapa ett alternativt boende för besökare i regionen och förenklar möjligheten för människor som är ovana vid att vistas i naturen och ge dem en möjlighet till att uppleva naturen tätt inpå utan att för den delen bli ”fullfjädrad” friluftsmänniska.
Projekt består av fem övernattningsbyggnader och två ekonomibyggnader med förråd och wc. Dessa byggnader planeras placeras i skogen på Möckelsnäs i anslutning till Möckelsnäs orangeri och kulturcentrum.