Ekenäset

Träbyggnation Villa

Villa i massivträ

Byggherre: Eva Haraldsson, Peter Hedenfalk

På en udde i sjön Åsnen en halvtimme söder om Växjö ligger Ekenäset. Platsen var en gång i tiden en ö, vilket gjorde det till en attraktiv boplats även så långt tillbaka som på stenåldern, men efter den senaste sjösänkningen på 70-talet blev det istället en halvö. Vägen upp till huset, som ligger på uddens högsta punkt, kantas av en björkallé som går över en mad. Utöver det nybyggda huset finns här även en lada och några fallfärdiga ekonomibyggnader som vittnar om det lantbruk som en gång existerade här. 

Huset består av flera mindre envåningsvolymer, samt ett tvåvåningstorn som är placerat i fonden av allén. Entrén är utformad som en uppglasad ”vagnslid” mellan tornet och ”långhuset”. Den senare är den mer privata delen med badrum, sovrum, tvättrum och klädkammare. Den andra, tornet, är delen som är till för umgänge. Här finns kök, matplats, vardagsrum och så fågeltornet en våning upp, ovanför köket. 

Husets hjärta är den 10×10 meter stora innergården som byggnadsvolymerna är placerade runt. Huvudbyggnaden är utformat som ett större L och kompletteras av ett mindre L som består av en ateljé och ett gästhus. Båda kan nås från innergården. Dessa två L ramar in gården och skapar lä oavsett vindriktning. Innergården blir ett gemensamt blickfång som alla rum orientera sig runt.

Tanken med arkitekturen är att ta in naturen i byggnaden och kunna dra nytta av det fantastiska läget. Stora glaspartier, ”fönstertavlor” i olika riktningar och storlekar, och uteplatser med eller utan tak tillåter huset att växa ”utåt” eller ”inåt” beroende på årstid. Byggnadskropparna är mellan 3,5 och 6 meter breda. Detta ger ljus från minst två håll och långa utblickar, både inomhus och utomhus. 

Inomhus har vi genomgående valt naturmaterial som ytskikt. Väggar och tak består av massiv gran som behandlats med vitpigmenterad hårdvaxolja. Golven består av öländsk kalksten, radiellt sågad furu respektive silvergran, samt sisalmattor och hårdbränd lerklinker. 

Ekenäset är Arkitektbolagets första enfamiljsbostad i massivträ. Huset är byggt i element som monterats ihop på plats. Att bygga med hållbara, enkla naturliga material har varit en viktig drivkraft i detta projekt. Alla ytterväggar är byggda av tio centimeter tjocka träskivor (KL-trä) som är tillräcklig ångtrögt för att ersätta plasten som ångspärr. Isoleringen utgörs av cellulosafiber och fasaden består av omålad stående respektive liggande och spontad panel, vita träfönster samt låglutande sadel- och pulpettak i papp. Huset blir även mer värmetrögt tack vare den större trämassan, vilket också ökar inomhusklimatets kvalitet.

Eva Haraldsson

 • Byggnadsentreprenör
  • Bygga Bo
 • Byggherre
  • Eva Haraldsson, Peter Hedenfalk
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Eva Haraldsson
  • Ola Malm
  • Marie Löwenherz
  • Tobias Appelbäck
  • Rebecka Carlsson
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
 • Konstruktör
  • Martin & Co / Timbeco
 • Leverantör stomme
  • Timbeco
 • Färdigställt
  • 2018