Torparlängan

Bostäder Hållbarhet

Parhus i massivträ

Byggherre: Arketyphus

Arkitektbolaget har tillsammans med Gransholms Bruks Fastigheter bildat Arketyphus med ambitionen att bygga energieffektiva och hållbara bostäder, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Projektet Torparlängen är sprungen ur en vunnen markanvisningstävling på Torparängen vid Södra Bergundasjön i Växjö. Parhusen byggs med massivträstomme i tre våningar och har en planlösning som kan förändras och anpassas till olika boendebehov över tid. Entréerna vetter mot kvartersgatan i söderläge och ger, förutom ett vackert grönt entrérum med möjlighet till odling, förutsättning att förvärma ventilationsluften och därigenom spara energi. Vi använder oss bara av naturmaterial i konstruktion och interiör vilket ger ett bra inneklimat och en tydlig karaktär till arkitekturen.

 • Byggherre
  • Arketyphus
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Rebecka Carlsson
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Emelie Jensdotter
  • Jonas Linderholm
  • Ola Malm
  • Milena Petre
 • Påbörjande av design
  • 2017