Vida kontor

Träbyggnation

Kontor tillbyggnad i massivträ

Byggherre: Vida Alvesta AB

Den nya tillbyggnaden till Vidas huvudkontor är beläget på ett sågverk i Alvesta. Industrimiljön på platsen blev en naturlig inspirationskälla, i synnerhet de gamla torkladorna med sina karaktäristiska överhängande tak.
Byggnaden är uppförd som en stadig volym, i samma skala som de omkringliggande industribyggnaderna, med en länk till den tidigare kontorsbyggnaden där ny huvudentré finns.
Som det självklara byggmaterialet för platsen användes trä i såväl stomme som ut- och invändiga ytskikt på väggar och tak. Stommen är av KL-trä och Limträ, fasader och yttertak av kiselbehandlad gran.
Kontoret består av två delar på var sida om en öppen volym med dubbel takhöjd. Kontorsytorna är organiserade i en tydlig struktur och innehåller en mix av cellkontor och mindre landskap.

 • Byggnadsentreprenör
  • GBJ Bygg
 • Byggherre
  • Vida Alvesta AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Ola Malm
  • Jonas Linderholm
  • Tobias Appelbäck
  • Alessia Domenighini
  • Johanna Lindroos
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Projektbyggaren
 • Färdigställt
  • 2019