Furutåskola och sporthall

Lärmiljöer

Byggherre: VÖFAB

Passivhusskola med minskat klimatavtryck
Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny sporthall som rymmer en fullstor spelplan och öppnar för skolgympa, kvällsevenemang, fritidsverksamhet och föreningsliv. Båda byggnaderna byggs enligt den internationella standarden ”Passivhus Plus”, vilket har fått en huvudroll i utformningen.

– Vi har planerat fönstrens storlekar och huskroppens form för att behålla så mycket som möjligt av värmen som alstras när små barnkroppar springer i korridorerna eller sitter i skolbänkarna. Det har varit ett spännande arbete som följer vår egen strävan att bidra till ett hållbart byggande, säger Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Husens utseende är ett möte mellan hållbarhetshänsyn och anknytning till lokal byggnadstradition. Idrottshallen får en trästomme som sparar stora mängder koldioxidutsläpp. Trä blir också ett framträdande element på byggnadernas ut- och insida.

Klassiska sadeltak ger gynnsamma vinklar för de drygt 2 200 kvm solceller som planeras i syd-, väst- och österläge, allt för att maximera mängden lokalproducerad och förnybar energi. Dessutom ger takformen ett generöst vindsutrymme för energi- och ventilationsinstallationer som sparar dyrbar plats till undervisningslokaler.

Som en vinkning till Teleborgs historiska torp har Arkitektbolaget valt klassiska kulörer: skolan målas med falu rödfärg och sporthallen med dess mörkgröna motsvarighet. En nöt att knäcka var hur sporthallens imponerande storlek ska möta en skolgård där barnen upplever trivsel och stimulans i sin egen ögonhöjd.

– I hallens gröna träpanel har vi valt att skapa en stadssilhuett av olika långa ribbor. Den krymper den stora byggnadsskalan för ögat och ger fasaden liv mot skolgården. Silhuetten återkommer i en ockragul pergola fäst vid skolan, som får en motsvarande ”trägardin” av ribbor, säger Kristina Bornholm.

Inne i skolan löper färgtemat vidare. Här representerar det ockragula öppna, publika delar som matsal, slöjdsal och personalpentry. Barnens hemvister är däremot färgsatta i mörkröda och djupare toner. Det ska vara enkelt att orientera sig för barnen, men också lekfullt och lustfyllt. Den stora matsal som kunde ha blivit en karg och ekande hall har fått ett böljande undertak av träribbor som bildar vågor. De ger en mjukare och mera välkomnande upplevelse för öra och öga.

Tony Söderena, projektledare VÖFAB, är nöjd med skolan och sporthallen som tagits fram med utgångspunkt i certifieringen Miljöbyggnad Silver, kommunens träbyggnadsstrategi, höga energikrav och deklarationen Hållbara Växjö 2030.

– Arkitektbolaget har bidragit i högsta grad ända från tidigt skede, varit väldigt lyhörda och drivande i att genomföra passivhustekniken och få med sig andra på tåget. Jag tycker man ska våga mer, utmana vanor och prova nytt, inte göra saker som man alltid har gjort. Barnen som går på den här skolan får goda förutsättningar för bra studieresultat, men också kunskapen att hållbarhet är något viktigt för framtiden.

 • Byggherre
  • VÖFAB
 • Adress
  • Furutåvägen 49, Växjö
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Milena Petre Andreassen
  • David Fredriksson
  • Emelie Jensdotter
  • Martin Åvidh
  • Alessia Domenighini
  • Karin Hård af Segerstad
  • Johannes Debus
 • Kontakt
  • Kristina Bornholm
  • 0470-490 89
  • kristina.bornholm@arkitektbolaget.se
 • Byggentreprenör genom partnering
  • Dynacon
 • BTA
  • 10 075 kvm
 • LOA
  • 7 335 kvm