LJUNGFÄLLE GRUNDSÄRSKOLA

Lärmiljöer

Byggherre: VÖFAB

Ljud, ljus och färg möter barns särskilda behov

Elever med svårigheter att koncentrera sig behöver skolmiljöer som dämpar, lugnar och skiljer av. För Arkitektbolaget blev Ljungfälleskolans nya flygel en lärorik utmaning som möttes med specialistkompetenser och uppfinningsrika planlösningar.

När en del av Ljungfälleskolan skulle omvandlas från att hysa skolklasser med 25 barn till grundsärskolans anpassade verksamhet med mindre klasser, fick lokalerna en omstart med nya rumsindelningar och funktioner.

Arkitektbolaget inledde en utforskande process där barnens särskilda behov stod i centrum. Många är överkänsliga mot synintryck som ljus, ljud och rörelse. Många rum i rummet behövs för att ge barnen olika grader av avskiljning: vissa klarar klassrummet, andra jobbar bäst bakom en skärm och vissa i ett eget arbetsrum där de kan stänga dörren.

Arkitektbolaget började med att avdela till fler grupprum i varje klassrum och den stora elevhallen. I dem får elever och pedagoger utrymme för fokus eller paus. Men samtidigt måste man möta människans behov av naturligt ljus.

– Vi satte in takfönster i flera rum och glaspartier mellan rum, i rätt höjd så att vuxna har god överblick medan barnen som sitter ner inte störs av kompisarna utanför. Vi har haft goda samarbeten med akustiker och ljuskonsulter, säger Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.
Den avlånga elevhallen var en nöt att knäcka, då långa öppna utrymmen lockar överaktiva elever att kuta fram och tillbaka – men många har nedsatt motorik och kan skada sig själva och andra. Det löste man genom att placera ut grupprummen som ”boxar” i sicksack längs hallen, så att siktlinjen bryts och miljön blir mindre och tryggare.
För att säkra fungerande planlösningar fick pedagogerna gå in i 3D-datormodellen med VR-glasögon och tycka till om vad som fungerar och vad som bör justeras.
– Arkitektbolaget var lyhörda och nyfikna på våra elevers behov, det har varit framgångsrikt. Vi har större lugn i grupperna och bibehåller barnens energinivå under dagen. Nu kan vi tidigt förebygga oroligheter och minska antalet misslyckanden som eleverna upplever när de tappar kontrollen, summerar Linus Skarp, rektor för Växjö grundsärskolor, efter att ett läsår passerat i de nya lokalerna.

För Arkitektbolaget blev uppdraget en lärorik utbildning i hur man möter barnens unika och specifika behov.
– Alla grupper i samhället behöver ändamålsenliga lokaler, men de här barnen påverkas ännu starkare av sin miljö. De flesta av oss kan anpassa oss men här behöver den byggda arkitekturen verkligen vara ett stöd i barnens process att ta in skolans kunskap, säger Kristina Bornholm.

 • Byggherre
  • VÖFAB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Kristina Bornholm
  • Milena Petre Andreassen
  • Hamidreza Esmailnazari
 • Fotograf
  • Patrik Sundström, Bläck & C
 • Färdigställt
  • Etapp 1 - 2019
  • Etapp 2 - 2021
 • BTA
  • Etapp 1 - 400 kvm
  • Etapp 2 - 870 kvm
 • Kontakt
  • Kristina Bornholm
  • 0470-490 89
  • kristina.bornholm@arkitektbolaget.se