Villa H

Bostäder

Byggherre: Privat

På en tomt vid Helgasjöns strand stod ett litet förfallet hus. Beställaren ville riva det nedslitna huset för att istället bygga ett permanentboende anpassat efter 2010-talets behov. Den befintliga bostaden hade små fönster och med sin höga sockel ingen känning med marken och sjön. Med det nya huset önskades en närhet till naturen och vattnet. Gränserna mellan ute och inne skulle därför suddas ut.

Husets stomme bärs upp av massiva fristående väggskivor av högisolerande lätt-tegel. Mellan väggskivorna spänns endast en tunn glashinna som gräns mellan ute och inne. Väggskivorna bär ett långt utkragande tak som ger skydd även utomhus mot regn och sol. Det långa utsträckta taket binder ihop väggskivorna till en enhet. Taket och väggskivorna ramar in den vackra utsikten inifrån och det väl designade innerummet utifrån.

Beställaren är mån om utsökta material som är naturrena och hållbara över tid. Lätt-teglet, som inte behöver kompletteras med ytterligare isolering, putsas både inne och ute med en ofärgad ren kalkputs. Takets kanter kläs med brons som med sin matta och levande yta passar väl in i den känsliga naturmiljön. Huset kompletteras med en liten bastubyggnad. Den förfallna lilla bårhamnen återställs till ett fint skick.

 • Byggherre
  • Privat
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
  • Patrick Nilsson
 • Påbörjande av design
  • 2016