Arkitekturpris till Strandsnäckan

För andra året i rad står Arkitektbolaget som vinnare av Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris. Denna gång för Strandsnäckan 8. Motiveringen till utmärkelsen är:

”Strandsnäckan är ett projekt som håller en genomgående hög kvalitet, där terrängen och platsen har fått inspirera till den arkitektoniska lösningen. Projektet har tagit form genom att arkitekt och byggherre har varit lyhörda för platsens förutsättningar. Särskild lyckad är den genomgående höga kvalitén kring gestaltningen och byggnadstekniska detaljer som ger projektet karaktär och tyngd. Att man valt att bygga i trä förankrar byggnaden både i samtidens tankar om hållbarhet samt i den historiskt viktiga småländska trätraditionen. Vi vill särskild premiera att man genom hela processen lyckats hålla fast vid visionen om att skapa god arkitektur inifrån ut, samt att man på ett framgångsrikt sätt bidragit till Växjös stadsbild och utveckling.”

– Vi fick allt vi ville ha genomfört tack vare duktiga arkitekter och skickliga byggare på GBJ. Det var ett komplicerat hus att bygga och det är en kombination av kompetenser som behövs för att allt ska funka.

Strandsnäckan lockade många intressenter och de 43 lägenheterna såldes snabbt. Att de boende är nöjda är det bästa betyget, men ett pris i en arkitekturtävling spelar också roll.

– Det betyder att vi gör rätt som bygger med lite högre standard och inte börjar ”talla” på kvaliteten. Ett pris gör att vi vågar fortsätta på den vägen. Det är ett kvitto på att vi tänkt rätt.