Mot nya äventyr

Eva Haraldsson som under många år har varit verksam i en framskjutande position hos oss på Arkitektbolaget kommer i början av 2022 att arbeta som projektledare i Region Kronobergs arbete med Bymässa 2030. Denna samhällsutvecklingsmässa är en gemensam satsning där regionen och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten. Vi på Arkitektbolaget tackar Eva för allt hon har bidragit med som arkitekt, ledare och kollega under många år och önskar Eva och Region Kronoberg all framgång med detta innovativa projekt.