Linnéparkens förskola

Lärmiljöer

Från Hemvärnets försvarsgård till förskola

Byggherre: Vöfab

I Linnéparkens östra del ligger en tvåvånings byggnad i vinkel som ursprungligen uppfördes på 1790-talet. Byggnaden har sen 1960-talet tillhört en stiftelse som upplåtit byggnaderna till frivilligförsvaret. Tidigt 2014 fick Arkitektbolaget i uppdrag av Vöfab att utreda om byggnaden kan inrymma en förskola. Växjö växer och behovet av förskoleplatser i centrum likaså. Utmaningen med att omvandla ’Försvarsgården’ till ’Linnéparkens förskola’, var att tillföra en volym med kök, fläktrum, hiss och tillgänglig entré. Utgångspunkt för gestaltningen var att den nya volymen, likt den befintliga vinkeln mot väster, skulle underordna sig huvudbyggnaden. Att de två vinklarna ska utgöra bruksbyggnaderna på gården. Ett annat ställningstagande vara att den nya byggnadsvolymen skulle ha ett uttryck från 2010-talet. ’Försvarsgården’ som under 50 år varit gråmålad omfärgades i samband med om- och tillbyggnaden till ’falurött’, den kulör byggnaden hade då den uppfördes. Ett sätt att visa att byggnaden byter verksamhet och att knyta an till historien. Utformningen av fasaden på tillbyggnaden hämtar uttryck från traditionella lador med dekorsågad panel. En utgångspunkt var även att det ska finnas lekfulla inslag som fågelholken som döljer storkökets kondensator och skärmtaket över varuinlastningen med en ’Bolibompadrake’, något som säger att här håller det till barn.

 • Byggnadsentreprenör
  • PEAB
 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Rebecka Carlsson
  • Johannes Debus
  • Karin Hård av Segerstad
  • Jonas Linderholm
  • Ola Malm
 • Landskapsarkitekt
  • Amanda Berggren och Anton Kjellén, Sweco
 • Fotograf
  • Åke E:son Lindman
 • Färdigställt
  • 2016