Ljungfälleskolan

Lärmiljöer

Undervisningslokaler för morgondagens krav på nytänkande pedagogik

Byggherre: Vöfab

Befolkningen i stadsdelen Teleborg ökar och därmed behovet av ytterligare skolplatser. Ljungfälleskolan går från två till tre paralleller F-6 och huserar även grundsärskola som nu tar emot betydligt fler elever. Dessutom har ett storkök och matsal mot öster tillkommit samt att man har byggt om delar av den befintliga volymen från 1970 talet.

Vi har arbetat med att skapa rum som klarar dagens och morgondagens krav på nytänkande pedagogik. Varje årskurs får en uppsättning rum i olika storlekar till sitt förfogande. Dessa stödjer undervisning i olika former anpassad efter olika individers behov. I de gemensamma delar som länkar årskurserna samman finns integrerade studieplatser och gradänger där det finns möjlighet att samlas i mindre grupper för olika typer av redovisningar och kunskapsutbyte.

Tillbyggnaden utgörs av en tvåvåningsbyggnad med en utvändig brunlaserad träpanel som uttrycksmässigt binder samman den befintliga delen med den nya, samtidigt som den bildar ett nytt spännande tillägg. Den inrymmer tre årskurser om 75 elever var, samt en ny skapande enhet.

Den skapande enheten inrymmer rum för hård- och mjukslöjd, ateljé, rum för musikundervisning samt utrymme för hemkunskapsundervisning. Rumssekvensen i denna enhet ger möjlighet att låta de olika ämnena gå in i varandra på ett sätt som skapar mervärde och flexibilitet. Hemkunskap länkar planmässigt till särskolans basrum och binder därmed samman dessa med den skapande enheten och i förlängningen de nya årskurserna.

Den befintliga delen får nya funktioner i studiehallen i form av studieplatser och gradäng och intill denna ett nytt bibliotek. Ombyggnationen inkluderar även ny huvudentré, utökning av grundsärskolan, administrativa delar, personalrum, matsal och i förlängningen en utbyggnad av storköket.

Matsalen rymmer nu 240 antal platser samt en scen som gör att den också kan användas som samlingslokal. Hela långsidan mot söder är uppglasad med en förlängning med sittplatser untanför där man kan sitta och äta då vädret tillåter.

 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Tobias Appelbäck
  • Aron Aspenström
  • Rebecka Carlsson
  • Eva Haraldsson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Emelie Jensdotter
  • Karin Wennberg
 • Tillgänglighet
  • Arkitektbolaget
 • Konstruktör
  • Martin & Co
 • Landskapsarkitekt
  • Sweco
 • Färdigställt
  • 2018