Arkitektbolaget vann parallelluppdraget om passivhus i kv. Minnet i Växjö

Hyresbostäder i Växjö inbjöd fyra arkitektkontor att inkomma med förslag på utformning av passivhus i kvarteret Minnet.

Arkitektbolagets förslag utgår ifrån idén att det går att bygga passivhus med bra arkitektur anpassade till platsen. Vår stadsanalys ledde fram till ett förslag med stora stadsvillor, förskjutna i förhållande till varandra så att entrétorg skapas mot Anteliigatan i norr, samtidigt som privata gröna rum orienteras mot söder.

Fem av husen byggs i tre våningar, det sjätte i fonden av Regementsgatan, byggs i fyra våningar och får tegelfasad som samspelar med de gamla lokstallarna på andra sidan gatan. Totalt inrymmer kvarteret cirka 70 lägenheter.