Arkitekturpris till Limnologen

Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs Arkitekturpris har tilldelats kvarteret Limnologen i Växjö.

Bostadsområdet består av fyra flerbostadshus som uppförts i åtta plan. De totalt 134 bostadsrätterna utgör Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme.

Byggherren Midroc Property Development i Malmö har utvecklat bostadsområdet och Arkitektbolaget i Växjö har gestaltat det.

Juryns motivering:

”Bebyggelsen i kvarteret Limnologen visar uppenbara förtjänster avseende såväl den planmässiga grupperingen, byggnadernas utformning och den nyttjade byggnadstekniken. De fyra byggnaderna formar rum som vackert och naturligt öppnar sig mot sjön Trummen. Byggnadernas form och lägenheternas disposition bidrar på ett lovvärt sätt till att sjökontakten tas tillvara. Projektet har inneburit en fortsatt positiv och visuellt synliggjord utveckling av träbyggnadstekniken. Sammantaget visar kvarteret Limnologen ett resultat där olika fackkunskaper bidragit till en övertygande helhet.
Ett arkitektoniskt övertygande verk.”

Kvarteret Limnologen har tidigare tilldelats utmärkelsen ”Utmärkt Modernt Träbyggande” av Nationella träbyggnadsstrategin och Träbyggnadskansliet.