Åsikten har tilldelats SAJK:s arkitekturpris för år 2013!

Trygghets- och omsorgsboendet Åsikten invid Lagaåns strand i Ljungby, har tilldelats SAJK:s arkitekturpris för år 2013!

Sveriges arkitekter i Jönköping-Kronoberg, Sajk, utdelar årligen ett arkitekturpris, benämnt ”Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris”, till ett objekt inom föreningens verksamhetsområde. Priset kan tillfalla ett nyligen färdigställt verk, som visar på innovation och hög arkitektonisk klass.

Nytt för i år är att Sveriges Arkitekters medlemmar i Jönköping och Kronobergs län bestämmer vem som får SAJK:s arkitekturpris för 2013. Det är bara medlemmarna som kan rösta.

Juryns motivering:

Byggnaden är vackert belägen strax intill Lagan och har en utformning som tar tillvara på omgivningens kvaliteter. En ”sinnenas trädgård” förstärker ytterligare kopplingen mellan hus och plats. Anläggningen har på ett förtjänstfullt sätt brutits ner i ett antal volymer utifrån funktion, och de olika huskropparna har gestaltats med skiftande uttryck.Detta avspeglar sig även i interiören, som tack vare olika rumshöjder och ytskikt resulterat i en varierad och intressant rumssekvens.

Den svartmålade restaurangen och vård- och omsorgslägenheterna i falurött är stilsäkert utformade, liksom entrén, som med sina distinkt indelade partier och glasfyllningar i gult och grönt har ett tydligt och karaktäristiskt uttryck. Inredning och konst samverkar med byggnaden och med utemiljön, vilket resulterar i en god helhetsupplevelse.

Arkitekt: Byggnad, Arkitektbolaget genom Olof Thedin, Ola Malm och Ewa Bjerler. Inredning, Arkitektbolaget genom Ewa Bjerler. Landskap, White Arkitekter genom Anika Meincke.

SAJK (Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg)
www.arkitekt.se/sajk