Bländapassagen vinner byggnadspriset 2012

Arkitektbolagets projekt Bländapassagen erhöll under onsdagen Växjö kommuns byggnadspris för år 2012. Tillsammans med byggherrarna CA fastigheter, AF Rappe och Fastigheten Blenda 3 erhöll priset i form av en plakett, tavla och diplom.

I en kommentar säger stadsarkitekt Henrik Wibroe:
– Bländapassagen som vinnare av byggnadspriset 2012 visar att platsen och vikten av offentliga platser är av stor betydelse. Nu jobbar vi på att fastighetsägarna norrut och söderut skapar en fortsättning av passagen över tre kvarter.

Motiveringen
Ett nytt stråk öppnar upp för nya sätt att röra sig i centrum. Efter många års diskussioner har 3 fastighetsägare nu lyckats genomföra en förändring och komplettering till innerstadens upplevelser. Genom om- och tillbyggnader har passagen fått en småskalighet som känns angenäm att röra sig i. Rumsligt och volymmässigt är passagen väl genomförd med möjligheter för att utveckla innehållet i de olika rummen ännu mer i framtiden. En första etapp som banar väg för en fortsättning både söder och norrut.

Läs mer om byggnadspriset på www.vaxjo.se/byggnadspriset